מן הארכיון של ערי גיל

מן הארכיון של

 ערי גיל

כידוע עוסק ערי ב"שליית פנינים" מאוקינוס העתונות העברית שראשיתו מהמאה ה- 19

ועד מה שנשאר ממנו בימינו אלה.

*************

בימים אלה מדברים על הרחבת כביש 71 , ולנוכח "אורגיית" המעברים, המחלפים, הכבישים  והרכבות ש"חוגגים" כיום בעמק- 

משהו בָּעניין מ1937:


מופיע בעלון:
תגובות לדף