טובה תוכחה - רחלי וייס

טובה תוכחה מגלה - מאהבה מסתרת (ספר משלי)

בהתייחסות לדף שחולק לחברים טרם ההצבעה על דרך איוש חדשה לתפקידים.

1.     " מספר החברים המשתתפים בפעילות הקהילתית עולה על 100 " (ציטוט מהדף)- דהיינו אין בעיה באיוש תפקידים.

"מזה שנים רבות מתקשה וועדת מנויים לאייש את המערך בשל אי הענות של חברים" (ציטוט מהדף) – דהיינו יש בעיה באיוש תפקידים.

יצאתם מבולבלים ??? גם אני.  גם בהשענות על עובדות  יש אלמנט של בחירה ומגמתיות בשימוש ( באיזה חלק  מהעובדות ובאיזה הקשר להשתמש בהן...)

2.     שוב אין קשר בין הצגת הבעיה לפתרון המוצע.

 ועדת מנויים מתקשה לבצע את תפקידה- יש להחליפה.

 הציבור לא נענה לשאת תפקידים, יש לבצע פעילות מכוונת בציבור, כדי לשנות זאת.

האם באמת יהיה הבדל בהיענות של הציבור לשאת בתפקידים אם מזכירה תפנה אליו או מרכז וועדת מנויים? –זה מה שיעשה את ההבדל???

3.     צריך להגיע ללא ספק ל: "הליכים מוגדרים, מקצועיים ושקופים, הידועים לציבור ומובאים להכרעתו בקלפי"(ציטוט מהדף) בכל מצב תחת כל צורה או מבנה.- אם זה לא מתנהל כך  היום, השנוי של הכתובת המאיישת את התפקידים לא תעשה זאת.

4.     הצגת הדברים כאילו זהו רק שנוי פרוצדורלי – ולא תוכני, היא בבחינת טעות או הטעייה בעיני.

5.     הביקורת שנכתבה על ידי ופורסמה בדף- היא ביקורת עניינית. היא נגעה בתופעה מסתמנת לדעתי ולא עסקה בהשמצה של איש זה או אחר.  הביקורת נעשתה בדרך בה החלטנו אנחנו כלגיטימית  להביע את בקורתנו- בדף השבועי ( לא ברכילות ליד שולחנות האוכל, לא בתביעות משפטיות וכו'). האמירה המתייחסת לדברים שכתבתי: " התוכן עלול, רחמנא ליצלן, להביא לשנוי", היא פוגענית ולא עניינית.  ההתייחסות הכתובה של המזכירה למה שכתבתי, נועדה לכרסם בלגיטימיות בהבעת דעה נוגדת, מתוך תקווה שבקורת כזאת ודומות לה ירחיקו את החברים בעתיד מהתנגדות או העברת בקורת על בעלי תפקיד.

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף