מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

משלחן מנהל הקהילה


מקבץ נתונים סטטיסטיים לעניין צריכת חשמל

שלום חברים,

לאחר תקופה ארוכה שבה מופעל מודל החשמל, להלן נתוני צריכה השוואתיים:

הקצבת חשמל לחודש על פי מספר נפשות

מספר דיירים

הקצבת קוט"ש שנתית לבית אב, בהתאם למודל הקודם

הקצבת קוט"ש בחודש

עלות חודשית בש"ח בהתאם למודל החדש

1

5000

        417

        229

2

7000

        583

        320

3

9000

        750

        412

4

9000

        750

        412

5

9500

        792

        435

6

11000

        917

        504

7

11000

        917

        504

8

11000

        917

        504

נתוני צריכה לפי חודש החל בתחילת השנה

חודש

סה"כ מספר הבתים בהם נמדדה צריכת החשמל

מספר בתים בהם נרשמה צריכה מעל התקציב

מספר בתים בהם נרשמה צריכה בגבולות התקציב

מספר בתים בהם נרשמה צריכה מתחת לתקציב

ינואר

221

139

62

20

פברואר

222

115

75

32

מרץ

215

140

56

29

אפריל

224

7

116

101

מאי

228

17

106

105

 

 

חודש

סה"כ מספר הבתים בהם נמדדה צריכת החשמל

מספר בתים בהם נרשמה צריכה מעל 500 ₪ ועד 1,000 ₪

מספר בתים בהם נרשמה צריכה מעל 1,000 ₪ ועד 1,500 ₪

מספר בתים בהם נרשמה צריכה מעל 1,500 ₪

ינואר

221

107

30

3

פברואר

222

106

12

0

מרץ

215

93

45

2

אפריל

224

7

0

0

מאי

228

18

0

0

 

מניתוח הנתונים אנו למדים:

1.     ישנה תנועת אוכלוסייה, ובתים שנכנסים לשיפוץ או חוזרים משיפוץ משפיעים על מספר הדירות הנמדדות.

2.     ציבור החברים לוקח אחריות על צריכת החשמל, נפרד מאמצעים זוללי חשמל או מנצל אותם באופן שקול.

3.     לעונתיות מרכיב מרכזי בצריכת החשמל.

4.     ככל שהמודעות לעלות צריכת החשמל גוברת, כך הציבור נוהג בחיסכון.

5.     אנו צופים, שבמהלך החודשים יוני, יולי, אוגוסט, תעלה צריכת החשמל בשל הפעלת מזגנים.

ולסיום, אין זו חוכמה לחיות, כל אחד מאתנו עושה זאת, העניין הוא לעשות זאת באופן ראוי וכדאי.

ולבואה של שבת מנוחה, שנדע ליהנות גם "במחיר חשמל", עבורנו ולא עבור קירות הבית.

דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף