למערכת החינוך בבית אלפא דרוש/ה מנהל/ת חינוך

לקיבוץ בית אלפאדרוש/ה: מנהל/תמערכת החינוך-מלידה עד יב'

 

הגדרת תפקיד ותחומי אחריות:

 • ניהולמערךהחינוךשל הגיל הרך והחינוך הבלתיפורמליבקיבוץ: קביעתתכניםחינוכייםותרגומםלפעולהחינוכית
 • ניהולתקציבהכולל שכר עובדים
 • טיפוח בתי החינוך ואחריות על שמירה על תקינותם ונקיונם
 • בנייתתוכניתשנתיתעבורהגננות, מטפלות ומדריכיםומעקבאחריישומה
 • הקפדה מיוחדת על פעילות רבת היקף בחופשות של משרד החינוך
 • ליוויצוותיהעבודה – הדרכתהמדריכים
 • תקשורתמולההורים
 • עבודהמולגורמיםפניםאירגוניים (מ. קהילה, הנהלהציבוריתשלהחינוך, הנה"חועוד)
 • עבודהמולגורמיםחוץאירגוניים (מועצהאיזורית, קיבוצים אחרים, בתי ספרועוד)

 

כישוריםוניסיוןנדרש:

 • השכלהרלוונטית בתחוםהחינוך
 • ניסיוןבעבודהבניהול מערכת חינוך (גיל הרך/חינוךהבלתיפורמלי).
 • יכולתליוויוהנחייהחינוכיתפדגוגיתלצוותים
 • ניסיוןבניהולתקציבגדול
 • תקשורתבינאישיתמעולה
 • התחייבות לעבודה במשך שנתיים לפחות

 

כפיפות: מנהל קהילה.

היקף משרה: מלאה

העבודה בכפוף למדיניות הנהלת החינוך הציבורית ובשיתוף פעולה עימה.

 

ניתן להגיש קו"ח לרננה- מש"א בדוא"ל:masha@betalfa.org.il

 

תגובות לדף