משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

טווח קצר.

הקיץ הגיע, האביב חלף – השער הצהוב תמיד מתאים עצמו לצבעי הצהוב הקיציים.  בקרוב הבריכה נפתחת  מבוקר עד ערב.כמובן : יהיו שקיות חלב ,  יהיו גם לוחות שש-בש  חדשים ,  יהיו סכינים לחתוך אבטיחים, מלונים ופירות  , ויהיה צורך לשמור על בריכה נקיה.

בדרך מהאסיפה לקלפי

1. הנהלת קהילה : האסיפה אשרה מועמדותם של ליאור אלוני ואיילון גרייצר כנציגי ציבור להנהלת קהילה (בהקמה) .  נותרו עדיין 3 מקומות פנויים למעוניינים.

הצבעה בקלפי ברוב רגיל  - 2.6.2017 .

2 דירקטוריון בקרה:  האסיפה אשרה את המועמדים הבאים :

דירקטורים חיצוניים : שמעון זילס (מנכ"ל מיטרוניקס/יזרעאל בעבר לקדנציה נוספת)  שמאי וסרמן ( בעבר סמנכ"ל מוטורולה ישראל ).  

דירקטורים חברי גבע :  אלדד בן-ארי ( קדנציה נוספת)  , צלילה לקס , יוסי לימור , יותם אורן , יובל גלילי.

תנאי מעבר  % 50 מבין המצביעים בעד ונגד והארבעה שיקבלו מספר מרבי של קולות בקלפי בעד יבחרו לדירקטוריון. הצבעה בקלפי ברוב רגיל  -  2.6.2017

3 תכנית 2009 :   

התקיים דיון ערני בשאלת מיקום הבניה החדשה.

הוצגו שיקולי רשות הבניה והמזכירות , הובהר מעמד התב"ע ( תכנית בניה ) המאושרת האחרונה 2013  וכי הוגשה בקשה לשינוי תב"ע בדרום גבע ב-2016  - אך תב"ע זו לא אושרה עדיין.

הצעת רשות הבינוי+ המזכירות:   

לבנות את כל 4 הבתים (  8 יחידות דיור )  בתוך השטח המבונה של גבע בשני אתרים .

אתר בניה ראשון : אתר דרום –דרומה לחדר האוכל  ,  אתר בניה שני : אתר הדרים  -  בהמשך דרומה  לשכונת הדרים .

הועלו שאלות והערות מצד חברים כמו גם הסתייגויות מההצעה ובקשה לבדוק אפשרות בניה ב"גבע שכונה דרומית מתחת לכביש" ( כולל משמעות כספית) .

התכנית המוצעת על ידי רשות הבינוי והמזכירות כמו גם התב"ע המאושרת יתלו על לוח המודעות .

כדי לאפשר לחברים זמן לשקול את עמדתם נקבע על ידי האסיפה – כי השגות/התנגדויות/ הצעות חלופיות מעוגנות תב"ע ניתן להגיש עד 14.6.2017 ( כולל לדף גבע) .

משאל יערך בתאריך 23.6.2017.    

 

כדאי לדעת כי  באתר בניה "גבע שכונה דרומית " התב"ע המאושרת ( 2013) הוגשה לשינוי בשל בעיות בהצבת הבתים , ואילו בקשת התב"ע החדשה ( 2016 ) עם העמדת הבתים המתוקנת טרם אושרה.

טווח קצר- בינוני

1 הסדרת סיום מסלול צעירים בגיל 30 וסיום המועמדות בגיל זה ( מהלך  - 1) .

בעקבות פניית ועדת צעירים להסדיר הנושא הפרוץ מזה זמן רב קיימה המזכירות שני דיונים בנושא כולל קבלת ייעוץ משפט . דיון מסכם במזכירות צפוי בתחילת יוני ולאחריו יגיע הנושא לאסיפה.

/ פגישת מזכירות עם מועמד ללוות מקצועית את חידוש תהליך "הגשת הצעה לקיבוץ מתחדש " נקבעה לתאריך 11.7.2017.  

3 ארגון מסלולי צעירים מחדש בשני מסלולים עיקריים ( מהלך – 2) .  הנושא בתהליך הכנה בוועדת צעירים. צפוי להגיע לדיון אסיפה במחצית השנייה של יולי 2017.

4. הארכת נוהל מכרזי דירות של רשות הבינוי.  על פי החלטת אסיפה – לאחר חצי שנה ייערך דיון נוסף לאחר  בדיקת הנוהל בפעולה.  צפי: דיון באסיפה במחצית שניה של יולי 2017.  

5. משטחי העמדה לקונטיינרים/מכולות - מפוזרים ברחבי גבע קונטיינרים/מכולות  , יש צורך להסדיר מיקום כנדרש. צפי: דיון  אסיפה עד אמצע יולי 2017.        

טווח מיידי.

שורה של תפקידים ומכרזים עולה מזה זמן בדף הגבעה ומועמדים בטפטוף צנוע מאד.

 זאת הגבעה שלנו - זה הבית שלנו  - זה החיים שלנו. ובכן  ?

שבת טובה וקרירה  - יאיר.

מופיע בעלון:
תגובות לדף