אנקדוטות
אנקדוטות
ישי עוזרי התחתן עם רחל גל.
רחל גל – האחות של צבי גל.
צבי גל התחתן עם יעל אבני.
יעל אבני – האחות של יוסף אבני.
יוסף אבני התחתן עם ברכה עוזרי.
ברכה עוזרי – האחות של ישי עוזרי.

פגישת  מחזור
הלכתי עם בוֹבוֹ (בועז ענבר)
לבקר את דוֹדוֹ (דורון גלילי)
בדרך פגשנו את דוּדוּ (ברוך רם)
שאמר לנו כי זֹוזוֹ (זוהר רז)
הזמין את טוֹטוֹ (שאול נצר)
וביחד עם יוּיוּ (יהודה רם)
אספו את מוֹמוֹ (שלמה מנוסי)
וכולם נפגשים אצל קוֹקוֹ (אורי מגל)

תגובות לדף