סיכום ישיבת רשות הבינוי - רשמה כרמלה

סיכום ישיבת הרשות בנושא בחינת חלופות לבניה עתידית לאחר תוצאות האומדנים לביצוע תשתיות ל-8 יח"ד בגבע :

הרשות שמעה ודנה בחלופות הבנייה העתידיות של גבע לתכנית 2009, ויש לציין שהדיון וההחלטה מנותקים מתהליך הגישור המתנהל בעניין, ומלחצים המופעלים על הרשות בידי גורמים שונים.

ב-29/3/2017 מסרו יאיר ורענן לנציגי רשות הבינוי את תוצאות הבדיקה, שערכו א.ג. מ מתכננים (גוף חיצוני בלתי תלוי) לגבי עלויות הקמת התשתיות לחלופות הבנייה העתידית של גבע:

·        בהרחבת גבע-שכונה צפונית

·        בתחום הקיבוץ-שני בתים בשטח שהתפנה דרומית לחדר האוכל ושני בתים נוספים מערבית לבית נחשון עופר-רונן יפתח בשיכון הדרים.

עלות (כתב כמויות)לתשתיות בשכונה החדשה-933,000 ₪(כולל מע"מ)

א.    חוות דעת מתמחר-ככל שיפוצל הליך הקמת התשתיות המחיר עשוי לעלות בסדר גודל של 10%.

ב.     בכתב הכמויות- פתרון מתומחר לחיבור חשמל משנאי בהדרים (חסכון 600,000 ש"ח כתוצאה מדחיית הקמת מרכזיית חלוקה חדשה, עלות שאחרת היתה מצטרפת על האומדן ), ויש לקחת בחשבון כי שנאי זה יכול לתמוך רק בכשליש מהבנייה העתידית בשכונה, אך לא בכל 32 היחידות הפוטנציאליות בשטח המיועד.

ג.       יש לקחת בחשבון הפסד בגין עלות שימוש אלטרנטיבית בשטח החקלאי: 30 דונם*400 ₪ לדונם*5 שנים אובדן שטח (צפוי)=60,000 ₪, בחישוב זהיר. סכום זה לא כלול בתמחור.

ד.     לא חושב בצ"מ בשל בניה בשטח בתולי (אפשרות לבולדרים וכ"ו).

עלות (כתב כמויות) לתשתיות בתחום גבע-208,435 ₪ (כולל מע"מ)

א.    התהליך ניתן לביצוע ברמת יחידה בודדת, ולא מחייב השקעה בחיבור לתשתיות בבת אחת.

ב.     יש להוסיף השקעה של עד 100,000 ₪ בגין הצבת מועדון/מטבח למתנדבים, במקום המבנה המיועד להריסה: 20,000 ₪ עלות ההריסה והפינוי + 80,000 ₪ עלות התקנת יביל חלופי. סכום זה אינו כלול בתמחור.

ג.       בכל שטח המיועד לשתי דירות אפשר לבנות או בניין אחד עד השלמה או התחלה של שתי יחידות דו בשנה ראשונה, והשלמת כל ארבע הדירות בשנה לאחר מכן (המהלך השני חסכוני יותר - ריכוז עבודת קבלנים ופחות הפרעה לשכנים).

ב-24/4/2017 נערכה ישיבת רשות אליה הוזמנו דורון ורענן.

הוצגו בפני הרשות כלל המסמכים לעלויות הבנייה עבור כל אחת משתי החלופות.

·        עלות התשתיות בהרחבה מסתכמות בכ-933,000 ₪.

·        עלות התשתיות בתחום הקיבוץ מסתכמות בכ-308.000 ₪.

הועלו כמה סוגיות שעל חלקן קבלנו תשובות מרענן.

שכונה דרומית- לא הוגשו אומדנים, אך הובהר שעלות התשתיות בשטח הבתולי בשכונת ההרחבה הדרומית, דומה לעלות הכנת השטח לשכונת ההרחבה הצפונית עבורה הוגשו אומדנים.

משולש בשכונת ההרחבה בדרום- האפשרות היא לבניית בית אחד בשטח האמור, ועל כך כנראה ולא נקבל אישורים מהגורמים הסטטוטוריים. מעבר לכך, לצורך הבנייה כאמור יש להעתיק תשתיות בהתאם לתב"ע המאושרת.

בתחום הקיבוץ-רעש וחוסר נוחות לדיירים שגרים בסמיכות לשטח המבונה העתידי. כמו כן, יש להוסיף השקעה של עד 100,000 ₪ עקב הריסת מועדון המתנדבים והצבה פתרון חלופי עבורם .

השקעה בתשתיות– פתרון בתוך הקיבוץ מאפשר לבנות כל בית דו משפחתי  בנפרד ולא מחויבת השקעה בו זמנית על  חיבור לתשתית, בכל ארבעת הבתים יחד.

כללי - הקמת שכונה חדשה תגרום לעיכוב רב גם בבניה וגם בשיפוצים, כי הרי תכנית 2009 אינה רק בניה חדשה.

יש לקבל החלטה בהתאם למצב גבע ולכלל חבריה. זו החלטה אסטרטגית.

הצעת החלטה

הרשות ממליצה לנצל תחילה את כל עתודת השטחים הפנויים לבנייה הנמצאים בתוך הקיבוץ, לפני שניגשים לבנייה בשטחי ההרחבה מצפון ומדרום.

באשר ל 8 הדירות המתוכננות, ממליצה הרשות להכין תשתיות לשני מבני דו (ארבע דירות) ולהקים בית אחד עד אכלוס, ולפי היכולת ארבע דירות בשנתיים.

במסגרת החלטה זו הרשות לא דנה בסדר הבנייה.

פה אחד התקבלה ההחלטה שיש לבנות בתחום הקיבוץ, ובכפוף להצעת ההחלטה לעיל.

רשמה כרמלה.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף