משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר טווח קצר

שורה של נושאים לעדכון - חלקם בביצוע חלקם בדרך לאסיפה וקלפי.

החלופה- מה עכשיו? - הקלפי 5.5.2017 הכריע 232 בעד 36 נגד מתוך 293 על יציאה לדרך לבדיקת חלופת האגודה.

לתחילת יוני 2017 נקבעה ישיבה רבת משתתפים של כל הצוות המכין לצורך קביעת תהליך האישור של הרשם להצבעת הקלפי וקביעת תהליך ההגשה של התיק למנהל מקרקעי ישראל. מדובר במהלך בדיקה ובירור שייקח זמן הנאמד בחודשים לא מעטים.

אספלט- מה עכשיו? - מכרז אספלט לכביש גבע מערב יצא לדרכו. לאחר בחירת קבלן נצא לדרך – הוראות/הסדרי מעבר ונסיעה בבא העת.  

פרויקט הילה - מה עכשיו? – בהמשך להחלטת אסיפה(13.2.2017 ) ולמרות עיכובים, מתקדמים לקראת ביצוע הכשרת ביה"ס הישן לטובת פרויקט הילה ( חניכה והכשרה לבחינות לבני נער הצריכים מסגרת זו ) .    

המימון – דרך המועצה/החברה הכלכלית, הביצוע – קבלן מועצה/החברה הכלכלית.  הוראות/הסדרי מעבר בבא העת.

חסכון - מה עכשיו? - המועצה הודיעה על ביטול חיוב מפלה של תאורת חצר. המועצה שילמה תאורת חצר ביישובי המועצה למעט הקיבוצים.

בהחלטה חשובה ומבורכת ראש המועצה עובד נור והמועצה קיבלו החלטה להפסיק נוהג זה והחל  מ 1.5.2017 המועצה תישא בהוצאות תשלום תאורת החצר בקיבוצים (ובכללם גבע)  .

תהליך ההסדרה מתבצע מולך המועצה.

בדרך לאסיפה 22.5.2017 וקלפי

הנהלת קהילה - מה עכשיו? - על חמשת המקומות הפנויים התמודדו בעוז שני מועמדים העולים לאיפה בדרכם לקלפי: ליאור אלוני, איילון גרייצר.

דירקטוריון בקרה - מה עכשיו? - צוות האיתור שאושר על ידי הועדה הכלכלית  ממליץ לאסיפת קבוצת גבע ומשם לקלפי כדלקמן:

דירקטורים חיצוניים: שמעון זילס (מנכ"ל מיטרוניקס/יזרעאל בעבר לקדנציה נוספת)  שמאי וסרמן (בעבר סמנכ"ל מוטורולה ישראל).  

דירקטורים חברי גבע: אלדד בן-ארי ( קדנציה נוספת), צלילה לקס, יוסי לימור, יותם אורן.

לאסיפת גבע שמורה הזכות להציע שני נציגי ציבור לדירקטוריון גם אם לא הוצעו על ידי הדירקטוריון. חבר המבקש להציע עצמו יכול לעשות זאת כך : להודיע על כך באסיפה, ליפות כוחו של חבר אחר בכתב, להודיע על כך באסיפה, לשלוח לי הודעה בכתב או במייל . לכן ככל שיוצעו מועמדים נוספים הם יצטרפו לארבעה מועמדי הדירקטוריון  להצבעה בקלפי על 4 מקומות פנויים .

תנאי מעבר 50% מבין המצביעים בעד ונגד והארבעה שיקבלו מספר מרבי של קולות בקלפי בעד יבחרו לדירקטוריון.

תכנית 2009 החלטות רשות הבינוי והמזכירות.

הגישור בנושא תכנית 2009 הגיע לסיומו.  בדיקת החלופות לאתרי בניה הגיעה לסיומה.

רשות הבינוי גיבשה עמדתה ביחס לאתרי הבניה - בניה בתוך השטח המבונה של גבע בשני אתרים:

אתר דרום –דרומה לחדר האוכל, אתר הדרים - בהמשך דרומה  לשכונת הדרים .

המזכירות השלימה את הנדרש בקביעת סדר הבניה בין האתרים - אתר דרום ייבנה ראשון – אתר הדרים ייבנה שני- זאת כדי לאפשר הסדרת הדיון בנושא מתחם המתנדבים ללא לחצי זמן  ובנוסף חסכון בהשקעה של 100,000 ₪ בשלב הראשון של חידוש הבניה.  

עוד הנחתה המזכירות כי הגשת תכניות הבניה לאישור מועצה יעשו כעת ובבת אחת לכל 4 הבתים האמורים להיבנות על פי התור של תכנית 2009.

בנוסף יערך השנה גם שיפוץ על פי תכנית 2009  בבית גורן/גרייצר.

הצעת רשות הבניה והמזכירות לאסיפה:

להמשיך בשיפוצים ובחידוש הבניה על פי תכנית 2009 כאשר הבניה תעשה בתוך השטח המבונה של גבע במתחם דרום ראשון ובמתחם הדרים לאחריו.

מצורף סיכום רשות הבינוי – המכיל עיקר החומר שנידון.

שבת שלום - יאיר

 

צילום, דני פלג 

מופיע בעלון:
תגובות לדף