המבדיל - דורון חורב

המבדיל בין קודש לחול, שמחה לעצב, יבשה לים

אותו קו הפרדה דק, שאין בו "בין ערביים" ואין בו גוונים של אפור, הוא קו ההפרדה המבדיל בין עולמות שונים.

העולם המוכר לנו במוצקותו, בשגרת חיים של חולין, וביחס כמעט אדיש עד שלא נזהה תמורות במופע השפתיים, למול העולם הזר לנו, הפלואידי, בלתי יציב, שרוי במערבולת רגשות.

המבדיל בין אלו הוא מי שנאלץ או מי שהיה לו האומץ, נדחף או פסע אל הצד האחר, טבל ראשו ודעתו, והחל לשמוע רחשים אחרים בכל חושיו.

מי שבחר או שבחרו עבורו, מי שיכול לסגת ומי שלעולם יהיה שבוי, מי שסורקים עדי עד את בשרו ואת נפשו, ומי שאורו עיניו עד יום אחרון.

מי שהיה שם, לעולם נמצא שם גם אם לו בגופו, נפשו מצולקת וליבו שותת, או שליבו נסער ונפשו רינה.

יהיה מי שירדפוהו צלקותיו, ויהיה זה שירדוף תפילותיו, אלו גם אלו שבויים באותו עולם אחר, אלו בחרו לדבוק בו, ואלו אשר נכפה עליהם ונכבלו בניגוד לרצונם.

אש בליבם ובנפשם של אלו ואלו, אך לא אותה אש היא, האחת מאכלת, צורבת ומענה, והאחרת יוקדת, מרטיטה ומחיה.

זר לא יבין זאת, לעולם.

בשמחה ובעצב, דורון חורב, מנהל קהילה

*************************************

דמוקראטיה

 

צילום צקי גפן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף