משולחן המזכיר - יאיר קארו ; קונצנזוס - מיכה קארו

משולחן המזכיר

 

הפסח עבר – האביב מסביב – ומה הלאה.

1.      הנהלת קהילה קרסה מרוב נרשמים כנציגי ציבור במכרז.

מאז העלייה על הקרקע (  בבוקר צח בשנת תרל"ח ) אנו מייחלים להקמת הנהלת קהילה ובה נציגי ציבור ערניים הדרוכים לייצג ציבור המבקש שירות טוב וקהילה פורחת. הנהלת הקהילה מוקמת ומוקצים בה חמישה מקומות לנציגי ציבור.במכרז שהתקיים לנציגי ציבור  - הייתה התלהבות רבה ונרשם רק מועמד אחד !!

זו הקהילה שלנו, זה הקיבוץ שלנו.. ובכן ...     

2.      מים בששון.

הוצאות גבע על  מים גבוהות מאד.  תהליך הפרדת הצנרת לצורך מדידת מים לכל בית עולה מדרגה במאמץ לסיים אותו בהקדם.

לשואלים " מהיכן נחזיר הלוואות " – הרי לכם מקור אחד – בלי לפגוע בדבר , רק חסכון (  אנשי מים מעריכים 250,000 ₪ בלי מאמץ גדול) .

לכשנגיע למצב הפעלה – נשוב ונעדכן גם את המודל של ההפעלה לאור הלקחים עד כה.

3.      חשמל-תעוז.

הוצאות גבע על חשמל גבוהות מאד. מאז שחזרנו לתקצוב החשמל מסתמנת ירידה ניכרת.

לשואלים " מהיכן נחזיר הלוואות " – הרי לכם מקור שני – בלי לפגוע בדבר , רק חסכון  

( על סמך פרמטרים ארציים 250,000 ₪ בלי מאמץ גדול) .

מערכת מניית החשמל של גבע – מסוגלת טכנית לפעול גם בשיטת תעוז  = תעריף עומס וזמן, שבה חיוב החשמל נקבע על פי מועד הצריכה שלו במהלך שעות היום , ולא כתעריף אחיד.

לבקשת חברים  - נבדקת גם האפשרות לאפשר לחברים לבחור בין החיוב לפי תעריף קבוע ( המצב כיום ) לבין תעריף תעוז.

בתום הבדיקה ( הכוללת גם בירור רגולטורי ) נתקדם.

4.      בניה ושיפוצים ותכנית 2009 .  

נבדקו שתי חלופות להמשך הבניה החדשה. האחת בחלקה הצפונית ( צפונה לפינת חי ) . השנייה  בתוך השטח הבנוי של גבע.

הבדיקה נעשתה על ידי גורמים מקצועיים בלתי תלויים ( א.ב .מתכננים + מפקח בניה ) .

תוצאות הבדיקה הועברו לרשות הבינוי להמשך טיפול ולקידום תהליך הבניה. בתחום השיפוצים הכלולים בתכנית 2009 ישופץ בית אלי גורן.   

5.       מסלולי צעירים גיל 30  ומה שביניהם.

במשך השנים התפתחו ( הכל מרצון טוב ) מסלולים שונים ותקנונים שונים העוסקים בצעירים מגיל צבא ועד 30. ככל שהשנים נוקפות מתברר כי תקנונים אלו הולכים ומתרחקים מתקנון האגודה השיתופית – בעיקר במצב של "מועמדות ללא הגבלת זמן וללא שהות בגבע".

בנוסף מה שהתחיל כמסלול "שנת בית" שנת עבודה חשובה בגבע ולאחריה 3 שנות לימודים הולך ומשנה את צביונו.  לא תמיד העבודה היא מה שדרוש ואילו הלימודים זולגים כבר ליותר מ 4.5 שנים והעלות הכספית של המסלול הזה חרגה משמעותית מחזון יוזמיה ומיכולות גבע לאורך זמן.

תהליך הארגון מחדש החל ביחד עם ועדת צעירים . ככל שאפשר להעריך כרגע – הטיפול יתחלק לשני שלבים : הראשון – הגדרת גיל 30  - כגיל סיום מועמדות.

השני – ארגון המסלולים השונים מחדש וסגירת המסלול הנקרא שנת בית. ידוע היטב שיש בנים במצב ביניים (  ביצעו שנת בית ויעברו את גיל 30)   - קבוצה זו תוכל לממש זכויותיה ללא פגע.

כאשר נצא מגל ההצבעות על חלופת האגודה נתקדם גם בחזית זו .

6.      חידוש תהליך "הגשת הצעה לקיבוץ מתחדש".

נערכו מספר פגישות עם גורם חיצוני העוסק בתהליכים אלו בקיבוצים.

החוברת שהוכנה על ידי הצוות הקודם הועברה לידיו לעיון , גם נידונו הקשיים הצפויים בגבע למהלכים מסוג זה.

כשוך גל ההצבעות על חלופת האגודה – יוזמן למזכירות ולאחר מכן ניערך ציבורית לחידוש התהליך.      

7.      חלופת האגודה – שוב !!

אסיפה רבת משתתפים ורבת עניין דנה בנוסח המוצע לאישור חלופת האגודה ובנוסח המוצע לאשרור העסקה לפני חתימתה.

כתוצאה מהאסיפה תתקיים הצבעת קלפי מקדימה בתאריך 28.4.2017  שתעסוק רק בנוסח האשרור.

האשרור הוא ההצבעה בסוף התהליך בעוד חודשים רבים ,  מול מנהל מקרקעי ישראל וגורמי מימון שונים לאחר בירור כל הפרטים בנוגע מגרשים :  

הערכת שווי שמאות , ומימון , ובטרם חתימה על העסקה/התחייבות הכספית.

הצבעה ראשונה בקלפי .  28.4.2017

שתי הצעות על סדר היום להצבעה בקלפי  ב 28.4.2017 ברוב רגיל מבין המצביעים.

א/  הצעת המזכירות :  האשרור יצריך רוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד.

ב/ הצעת מנחם מזור וחברים : האשרור יצריך שוב רוב מיוחס של 2/3 מסך כל בעלי זכות הבחירה בגבע.

הצבעה שניה בקלפי.  5.5.2017

לאחר הצבעה מקדימה זו בשבוע הבא 28.4.2017 נוכל לגשת להצבעה על :  בדיקת חלופת האגודה .

הצבעה זו  בקלפי תיערך ביום 5.5.2017  והיא מצריכה רוב של 2/3 מבין בעלי זכות הבחירה בגבע

ומצריכה השתתפות מסיבית של כל חברי גבע.   

 ובכן,  לא להתעייף, לא להתבלבל , ולהגיע לקלפי להבין בכל הצבעה  על מה  מצביעים   ולהצביע.

שבת אביבית חמימה ונעימה – ושער צהוב פתוח ומחבק.

יאיר קארו

****************

קונצנזוס – תמימות דעים – הסכמה.

   בעקבות האסיפה האחרונה בה הוסברו שוב חלקים שונים בנושא  "חלופת האגודה".הובאו פרטים נוספים שהתבהרו לאחרונה, כגון, ולדאבוננו, אי תמיכת משרד השיכון כבעבר , קשיים מרובים/ עד בלתי אפשריים לגבע במתן הלוואות לבנייה וכ"ו. כל  הדוברים מכל הצדדים  אמרו בפה מלא  (ואלי גורן חזר על כך מספר פעמים) שעדיין לא כל הפרטים ידועים עד תומם ולכן עקב קיום הסכמה רחבה זו  יש להמשיך ולברר כמה שניתן מידע נוסף גם לשם הפחתת סיכונים.
    ברור / בדיקה זו יכולה להתבצע אך ורק  ע"י הצבעה של כל הציבור עבור בדיקה זו בהצבעה הראשונה (אלו הכללים שנקבעו לנו). רק לאחר מיצוי הבדיקה,  נבוא להצבעה השנייה והמכרעת .

כלומר, לדעתי מי שמצביע "נגד" כבר בהצבעה הראשונה  כדי למנוע בדיקה עושה שקר בנפשו.

לכן, גם אתה  אלי ואחרים אסור לכם למנוע בדיקה זו מקבוצת גבע.  זה המינימום הנדרש והגינות בסיסית!

דבר שונה הוא לחלוטין להצביע" נגד" בהצבעה השנייה, אם תשוכנעו ש"חלופת האגודה" אינה טובה וזאת רק  לאחר הבדיקה שתעשה .

כל טוב, מיכה ק.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף