טקס יום השואה

טקס התייחדות

ביום השואה והגבורה

יום ראשון כ"ז בניסן 23.4.2017

בחדה"א בשעה 21:00 בדיוק

צעירים ונוער נקראים ליטול חלק

***********

בוידאו גבע

יוקרן ברצף

סרטון שמות הנספים

החל

מערב יום ראשון  כ"ז בניסן  23.4.2017

בשעה 20:00

עד

ערב יום שני כ"ח בניסן    24.4.2017

בשעה 20:00

מופיע בעלון:
תגובות לדף