מפגש חלופת האגודה - מיכה קארו

א. מפגש חלופת האגודה האחרון בחדר אוכל / ב. לחברה
בעקבות הפגישה בח"א עם 2 בעלי תפקיד בכיר בתק"צ:
בפגישה זו הובהרו מספר דברים מעל לכל ספק :
1. נושא המימון- עדיין לא הובהר לפרטי פרטים (גופים מסייעים, קמ"ע, בנקים וכ"ו). נאלץ להמתין.
2. עיתוי - ככל שנקדים להחליט בחיוב בהצבעה הראשונה מצבנו ישתפר בסעיפים הבאים:
* עמדתה המשפטית של גבע מול המנהל גם אם היה ויחליט להפר הבטחתו.
(העיתוי המוקדם לתשובה יש חשיבות גדולה ביותר) כמו כן, היה ויצליח המנהל
לשבש את" החלופה" , הרי נשארנו במצב של היום כלומר ללא נזק נוסף.
* מספר הוותיקים בקיבוץ עד 2007 – למספר זה, יש חשיבות רבה בנושא ההנחה. לדאבוננו מספר
זה יכול רק לקטון. יתר על כן, גם אם הקיבוץ יעבור בעתיד הרחוק לקיבוץ משתנה, הרי החבר
זכאי לרכוש "אופציית השתתפות" הניתנת להורשה!
3. מימוש ה"חלופה" -כפי שנאמר במפורש - הצבעת חברי גבע ברוב 2/3 בעד "החלופה"
בהצבעה הראשונה אינה מחייבת את קבוצת גבע לממש את חלופת האגודה וניתן לחזור
ולא לבצע כלל הסכמה ראשונית זו !!!!
מסקנה חד משמעית מהנ"ל וכפי שנאמר- כל מטרת ההצבעה הראשונה אינה רק ובלבד לשם "רכישת זמן" שערכו רב ביותר לקבוצת גבע הכולל גם את סעיף 1- " מימון".
אי רכישת זמן זה ובחינם, כן ב ח י נ ם (וסלחו לי על המילים) הוא בגדר חלמאות שאין דומה לה
הגובלת בחוסר אחריות והגינות אישית! חלמאות מובן, אך למה חוסר אחריות והגינות?
כי הבריחה מידיעת העובדות הבלתי ידועות כרגע עד תומן, ע"י מניעת בדיקה , היא מעשה חמור
ולא רק בהקשר "החלופה". לעומת זאת, הצבעה בעד או נגד "החלופה" בהצבעה השנייה
והקובעת ולאחר ידיעת העובדות, תקינה לחלוטין (תמצית הדעה החופשית).
*****************************
לפני כחודש הגבתי לרשימתך שדווקא הצדיקה לחלוטין את קיום חלופת האגודה בניגוד לדעתך.
כעת לדעתי, הבאת אסופה "מהגורן ומהיקב" חלקה נכון חלקית, חלקה יכול להטעות וחלקה שגוי.
אנסה להעמיד חלק מהדברים על דיוקם:
1. האם שמעת, או מי מחברי גבע שמע את מנהל הקהילה או מזכיר הקיבוץ מתבטא כנגד קליטה
ובמיוחד של צעירים ? התשובה אני מניח ידועה לך ואף הפוכה לכך, למיטב ידיעתי.
היה ושמעת שטות זו מחבר הנהלה זה או אחר, הרי ראוי לציין זאת.
2. הדיווח על מצבנו ומגבלותינו הכלכליות, לדאבוני אכן נכון ואהיה אחרון להכחיש זאת. אך
ראשית בין אם נאמר בנזיפה או לא זהו דיווח נכון (שמשמעותו שקיפות). אך שוב, האם שמעת
נזיפה מפי הנ"ל או אולי שוב מדרגי ביניים שאכן אינם נקיים כלל מהגעתנו למצב זה, אך אל
תיפטרי ציבור לא קטן מאחריות לאי המשך הבנייה, כאשר התעלמו ביודעין מהמתרחש ואף
חלקם "תפסו צד" בניסיון "לשפר עמדות" ולא אפרט כאן.
ככלל מכל הקטע הראשון אני מסכים עימך בנושא העקרוני: גבע תידרש לבדוק ואכן בודקת
את נושא המימון! (נרשם מספר פעמים).
אבל, כשאת טוענת מדוע אין בדיקה, או אולי מעלימים בדיקות מהציבור (ואכן היו בעבר
אירועים שכאלה ואף נכחתי יחד איתך ב 2 אירועים רבי משתתפים שכאלו) , האם נאטמו
אוזניך / עיניך שדווקא כעת פונים אליך ולציבור לאפשר בדיקה. ואת עצמך אינך מאפשרת
בדיקה בהתנגדותך להצבעה המאפשרת בדיקה קפדנית יותר ע"י "קניית זמן" לטובת גבע.
איך ניתן להבין זאת? אני פשוט לא מבין.
אני מבין את הצעתו של מנחם בנושא ההצבעה, אך התרשמותי שאינך נמצאת שם כלל ואולי
אני טועה?.
שאלה קטנה בנושא "השקעה צרכנית" כפי שרשמת- האם ע"פ הגדרה זו את כוללת גם את
ההשקעה בפנסיה / גמל כהשקעה צרכנית או יצרנית ? או אולי אלה כולן, השקעות ארוכות
טווח להגנה על אוכלוסיית גבע לעתיד (קליטה, פנסיונרים וכ"ו)?
3. בנושא "גבע לאן"- שוב, כיוון שלשמחתי היית בצוות הפנסיונרים אני מתפלא על כתיבתך .
וארענן את זיכרונך.
"צוות הפנסיונרים" עסק אמנם כדבריך בנושא "קיום הבטחות", אך בזווית שונה לחלוטין !:
הצוות היה בחרדה כנה ואמיתית דווקא מקיום ההבטחות של "גבע לאן" .
לסיכום- דאגתך מובנת היטב, לכן גם אני אחליט סופית לאחר שיהיו בידי מרב הפרטים.
איש לא ישכנע אותי להצביע נגד דעתי שתקבע לפני ההצבעה השנייה והסופית.
4. ובעוד חלקנו סבור "שגבע לבדה תשכון ובמנהל לא תתחשב", הרי למיטב ידיעתי, תוכנית כביש
עפולה/צומת מולדת תפקיע מידנו (כמובן ע"י המנהל..) כמה עשרות דונם!
כל טוב
מיכה
***************
נ.ב. ולאחר כל אלה
בהזדמנות זו תודה לצוות שאם איני טועה, כלל את שוש וישראל זיק, דובי ודן פלג ואולי עוד
שארגנו טיול מאד מוצלח ב "חירייה".
אתר מרשים! אורגן היטב כולל הדרכה ע"י מדריכה קרובת משפ. אבן צור, שנולדה בשנות
החמישים "מתחת להר" שהיה כמפלצת ... שנתנה מבט נוסף מזווית ילדותה ואחרון וחשוב
לא פחות, מזג אוויר מעולה שקיבל את פנינו בברכה..

תצפית "חירייה"
מופיע בעלון:
תגובות לדף