מרשות הבינוי

"נלבישך שלמת בטון ומלט..." מהנעשה ברשות הבינוי

על שולחנה של רשות הבינוי מונחים נושאים ועניינים רבים ומגוונים.

הוועדה הנוכחית פועלת כשמונה חודשים בהם הסתיימו שיפוצים ונעשו מהלכים שונים להשבחת דירות חברים, מועמדים, צעירים ומבני ציבור.  

*שיפוץ דירות בהתאמה לצרכי הגיל השלישי.

*שיפוץ ותחזוקת דירות של צעירים ונקלטים.

*מעברי דירות, שהצריכו גם הם עבודות שונות.

באסיפה שדנה בתקציב הקהילה בראשית ינואר הוחלט על תיקצוב רשות הבינוי שכולו מיועד להמשך תוכניות הבנייה והשיפוצים מ-2009.

המהלכים העתידיים בבנייה הם שיפוץ שתי דירות (גרייצר- גורן) ותחילת בנייה חדשה כולל טיפול בתוכניות ואישורים למיניהם.

שאר התקציב להשקעות הקהילה (כולל רשות הבינוי) הוקפא כרגע עד תחילת יולי.

נושאים נוספים שבהם רשות הבינוי מטפלת ומנסה לקדם הם-אמנת השירות של ענף הבניין, שיטת מכרזי הדירות, סל לדייר(כולל חשמל) ועידכונו, מגרשי החניות בטיפול עם מרכז המשק ונושאים יומיומיים כמו דודי חשמל, חיזוק וצביעת מרפסות ואחזקת דירות בשוטף.

רשות הבינוי וענף הבניין משתדלים לתת מענה לפניות הרבות, למרות מסגרת התקציב המצומצמת ונודה לחברים על סבלנותם.

בברכת חג שמח ואביבי, רשות הבינוי.

מופיע בעלון:
תגובות לדף