מן הארכיון - ערי גיל

מן הארכיון

מִזֶה שנים אחדות ערי גיל גולש באתר "עתונות יהודית הסטורית" של אוניברסיטת תל-אביב ובית הספרים הלאומי, www.jpress.org.il

ודולה משם פנינים.

על הבצורת בשנת תרל"א והאמצעים שננקטו להעביר את רוע הגזירה  בקטע

מתוך עיתון "המגיד" מרץ 1895

ירושלים. החורף הזה מצטיין ארצנו בחֻמוֹ ומִעוט ימי הגשמים ורוב הימים הרצופים של לא גשמים. בלוחות המטר של יֹתר מעשרים שנה שבאו בספר,

"ארץ ישראל" לב"י נרשמה רק שנה אחת, היא שנת תרל"א (1871)*, שהיו בה שְנָיִם וארבעים יום רצופים בלי מטר. בשנה ההיא החל המטר ביום י"ח תשרי

( 13/10/1870(ׁ, ואחרי שני שבועות של ימי מטר ולא-מטר בסרוגין עמדו שנָיִם וארבעים ימים בלי מטר.אך זה היה בראשית החֹרף בחודש חשון ובכסליו (נובמבר-דצמבר 1894), לא כמו בחרף הזה שאין כל גשם בהחדשים אשר על פי רוב הם היתר מרבים בגשמים, וזה כחדש וחצי(פברואר מרץ 1895) שאין כמעט כל גשם בארץ.בליל יום השישי העבר התחולל רוח חזק וינשב כל היום ההוא ויום השבת והשמים התכסו בעבים ומטר החל לטפטף, אך מעט מעט שקט הרוח ועברו העבים וגשם לא היה, וחֹם ושרב שבו שנית.ביום השני התענה העם ובבתי הכנסיות קראו סליחות ומזמורים, ואחרי הצהרים נסגרו חנויות רבות ונקהלו העם להתפלל ודרשנים דרשו והוכיחו, הכל כנהוג. וממילא מובן כי גם התחבֻּלה הבדוקה והמנוסה נגד עצירת גשמים, הוא "חפוש חטאים", לא נשכחה ועוד בשבוע העבר נועד ועד מיוחד מכוללות האשכנזים לתכלית הנעלה הזאת, וחברי הועד נכנסו לישיבה ל "עין במלי דמתא". שמענו עוד כי תִקוּן גדול נעשה בשבוע הזה: הב"ד (הבית דין) לחִפּוּש חטאים יהי מעתה לבית דין קבוע, וחפש יחפש חטאים לא בלבד בעת עצירת גשמים כ"א גם בכל ימי השנה, בכל עת ובכל רגע. להוצאות הדרושות לזה תורם תרומה מהחלוקה, עשר פרוטות לנפש! ועוד יש בעלי רוח עכורה בקרבנו המתאוננים כי אין קדמה בקרבנו.

****************************

* התאריכים הלועזיים נוספו בעריכה

מופיע בעלון:
תגובות לדף