משלחן מרכז המשק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

 

פסח 2017

שנה חדשה, אביב בפתח, חג הפסח, אנו שוב כבכול שנה עוסקים בסיכומים השנתיים בענפים ובתאגידים. ענפי החקלאות סיימו שנה טובה, הענפים עמדו בתחזיות וביעדים השנתיים והתוצאות בהתאם.

הגד"ש והמטעים מתמודדים עם שינוי חוק המים שהעלה את מחיר המים השפירים. עבורנו זו עליה של כ 30% לשנה זו, צפויה עליה נוספת בשנה הבאה.

בגד"ש -אתגרי הענף גדולים מאוד : מחירי הגרעינים בעולם נמוכים ופוגעים ברווחיות של תבואות השדה.בנוסף, פתיחת יבוא ירקות קפואים פוגעת במחירי ירקות לתעשייה.

במטעים - מחירי השקדים בעולם יציבים בחצי שנה האחרונה, הפריחה הייתה טובה, וכך גם הערכת היבול הראשונית טובה (בזהירות המתבקשת), כמו לפני שנה.  בזיתים, זו שנה שלישית שאנו שותפים בשיווק שמן זית המשותף למספר קיבוצים ונקרא "הר ועמק",לאחרונה השמן זכה מקום שני בתחרות בין לאומית ביוון (אפשר לקנות בכלבו). גידול הזיתים היא פעילות משלימה בענף המטעים ואנו מחזקים אותה ע"י הגדלת שטחים סביב הבית.

ברפת – הענף שומר על יציבות, "מחיר המטרה" עלה על פי רפורמת החלב. הדגש הוא לייצר חלב קיץ שמניב מחיר גבוה יותר. היקף הייצור הכולל מגיע ל 5 מיליון ליטר וקצב גדילת המכסה הוא של כ 2% בשנה. לפיכך אנו נערכים להגדלת הסככות בעתיד הקרוב.

בדיר - הדיר עובר תקופה טובה. מחירי הבשר והחלב טובים, הענף צומח. הביקוש הארצי לחלב ובשר עולה, ייצור הבשר בעדר יעיל ומתחרה ביבוא מסיבי של טלאים מרומניה. אנו נערכים לגדילת העדר בשל המשך ביקוש לחלב ובשר .

בלול - הענף אינו מאפשר עבודה עצמית, מאחר והסכמות על היקפי הייצור אסורות ע"י הממשלה. לכן אנו קשורים באינטגרציית "עוף טוב" הנותנת יציבות כלכלית בתמורות צנועות. הכוונה היא לפתח את הקשר ולהגדיל יחד עם "עוף טוב" את הפעילות.

במכון השקדים הסתיימה שנה טובה. כמויות הפיצוח גדלו כמצופה ותוספת הציוד והמכונות עזרה לסיים את העונה בזמן. גם השנה נוסיף מכונות כדי לענות על כמות השקדים הצפויה לגדול בשנים הקרובות.

במוסך הרכב הייתה שנה פחות רווחית משנה קודמת, בעיקר בשל ירידה בפעילות רכבי גבע וצה"ל.

חשמל וחשמל סולארי - סיימנו שנה שניה של ייצור חשמל סולארי. קצב הייצור עומד בתחזית ובתקופה הקרובה נתחיל בהקמת מערכת נוספת על גגות הרפת במנגנון "מונה נטו" (צריכה עצמית).לאחר הפסח נעבור לצרוך חשמל בהנחה משמעותית מיצרן פרטי בהסכם שנחתם למספר שנים.

בקרה צמחה במעט בשנת 2016 ושיפרה באופן משמעותי את הרווח. במהלך השנה הושלמה רכישת חברת הבת בספרד. ההתקדמות למול המתווה האסטרטגי בעיצומו והתהליכים האירגוניים גדולים.

לסיכום, שנת 2016 הסתיימה בתוצאות כלכליות טובות. האתגרים בענפים ובמפעלים גדולים ואנו נמשיך בתכניות העבודה, בדגש על צמיחה בתעשייה ומימוש מיטבי של אמצעי הייצור בענפים.

חג שמח,  רענן

 

צילום: דני פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף