זו דעתי - רוחלה רז + שלום לחברים - דנדי

זו דעתי

בעניין חניית כלי רכב  ברחבה של חדר האוכל

ילדים וגם חברים מחפשים מקום להסתתר מפני הגשם והשמש ואין להם מקום להשאיר את ריכבם.

ולעיתים חוסמים את המעבר ברחבה,

 אני הצעתי לבנות סככה קלה מעל מתקני האופניים לצד הדרומי של הדשא ליד ח-א יש בכוחותינו לעשות זאת בצורה הנאותה וגם בעלות כספית סבירה ,למרות הצורך להקטין את הוצאות הקהילה בשעה זו.

אני מציעה להקים את הסככה מעל המתקנים בגבול הדשא שתגן על הרכבים והאופנים של הילדים ועל וכך נפתור את הבעיות גם נחסוך את החבלות הנגרמות לצמחיה שברחבה ואת הפגיעה בעמודים של הכניסה לח-א. ולא להפוך את הכניסה למוסד  שהוא מרכזי בחיינו וחייב להיות נאה ומתאים לתפקידו- למחסן החניה לרכבים כפי שזה נראה היום.

אני מאד מבקשת מחברים, הורים, מדריכים להצטרף לקריאתי להוספת הסככה!

רוח'לה רז

*********************************************************** 

שלום לחברים

אני חוזר לדיסקוטק, היה משאל והייתה הצבעה , ומשום מה הייתה לי הרגשה שחלק מהחברים חושבים שבקרה גוזל משהו מחברי גבע.

כאן הטעות , מחובתנו לעזור לבקרה, זה לטובתנו. צריך להחזיר   את הנושא לדיון מחודש .

ישבו אנשי הפאב עם הנהלת בקרה ויתכננו את שני הפרטים ביחד.

שמעתי שבבקרה כבר הקציבו סכום לשיפוץ.

ובעתיד יש להניח שחברי גבע בתאום מוקדם יוכלו לקבל את האולם של בקרה לאירועים שונים .

           ביחד נגול את האבן מפי הבאר.

                                                                                                                        דנדי

מופיע בעלון:
תגובות לדף