דף מספר 2263
דף מספר 2263 ד' בניסן תשע"ז 31 במרץ 2017


אורח בשפוע – פרג מהמצלמה של דן פלג

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף