לקראת משאל למערך מינוי ואיוש תפקידים - חברי המזכירות

לקראת משאל

מערך עקרונות למינוי ואיוש תפקידים

צורך ארגוני או מזימה של "אליטה שלטונית" ?

ניתן לבחון הצעה לשינוי ארגוני בתחום המוצע, בשני היבטים:

א.מידת הצורך בארגון מחדש.

ב. מה התרומה שבשינוי.

א.הצורך בארגון מחדש.

מערך הוועדות/ הנהלות/ מועצות מנהלים, באגודה השיתופית קבוצת גבע, הוא מסועף ומקיף אנשים רבים, רובם חברים ומיעוטם נשכרו מבחוץ.

המערך כולל  בעלי תפקיד (שזו עבודתם או בנוסף לעבודתם) ונציגי ציבור, אלו ואלו נבחרים ע"י החברים בקלפי!

חברי גבע כולם שותפים באגודה ,מבחירה. מרביתם משתתפים בבחירת נציגיהם בגופי ציבור ובחירת בעלי תפקיד. 

בין 160 ל- 254 מצביעים בקלפי, לפי העניין בנושא המובא להכרעה.

בתחומי הקהילה פועלות 16 וועדות ושלוש הנהלות (פירוט, באתר גבע).

במגזר העסקי פועלות ארבע מועצות מנהלים, הנהלה כלכלית ואסיפת התאגידים.

לכל גוף ציבורי נבחרים בין ארבעה לשמונה נציגי ציבור, משמעות הדבר שמספר החברים המשתתפים בפעילות הקהילתית, עולה על 100. מספר בעלי תפקיד (מנהלי מגזרים/ וועדות וכד') כמובן נמוך יותר בין 20 ל – 30.

מערך כה מסועף דורש ניהול מסודר, מקיף, מקצועי ושקוף, העוקב אחר הצרכים באופן שוטף.

מזה שנים רבות מתקשה ועדת מינויים לאייש את המערך בשל אי היענות של החברים ובפועל אינה פועלת קרוב לשנה לאחר "שמתה מוות טבעי" כוועדות אחרות שהיו בעבר.

ב.היישום בפועל

בתשעת החודשים האחרונים מתקיים הליך אינטנסיבי של מינוי ואיוש תפקידים למען קיום, קידום וטיפוח של המערך הקהילתי והמגזר העסקי.  הדבר ידוע לצבור אשר נקרא אל הקלפי לעיתים מזומנות.

יחידת מש"א מובילה את ההליך. מפורסמים מכרזים לתפקידים, מתמנות וועדות איתור בהרכבים שונים לפי אופי הנושא. בעקבות הפרסומים נערכות פניות של בעלי תפקידים אל חברים להירתם לפעילות והחברים עצמם פונים למש"א לכהן כנציגי ציבור או בעלי תפקיד.

המזכירות אינה מעורבת בהליכים הללו אלא מביאה את ההצעות לאסיפה ולקלפי.

בתשעת החודשים האחרונים נערכו  14  משאלים, חלקם בנושאים ציבוריים כתקנונים ונהלים (12) וחלקם בבחירת בעלי תפקיד ונציגי ציבור לגופים ציבוריים ומועצת מנהלים (25).

לצערנו, מזה עשרות שנים, הגוף היחידי שחברים מדירים רגליהם ממנו, למעט בודדים,  הוא האסיפה, הגוף המכריע לגבי כל נושא. הם מסתפקים בקלפי ומשאירים את הדיון באסיפה לבעלי עניין .

תשעת החודשים הללו מוכיחים כי יישום בפועל של הצעת מש"א קיים, תורם לפעילות קהילתית שוטפת של גופים ומערכות ולהשתתפות מספר רב של חברים בחיים הציבוריים.

נדרש לעגן את כל המערך בהצעה מסודרת הנוגעת בפרטים הקטנים, מגדירה את נושאי האחריות בכל תחום ויוצרת הליכים שניתן לפעול  לפיהם לאורך זמן.

הליכים מוגדרים, מקצועיים ושקופים, הידועים לציבור ומובאים להכרעתו בקלפי !

ביטויים המתייחסים להצעת מש"א (הופיעו בכתבה של רחלי דף מס'  2103  ) כמו יצירת "אליטה שלטונית"(מינוח מקצועי – ציטוט), "העברת מרכז השליטה מהחבר לאליטה שלטונית"(ציטוט)," להחליף את כוח ההמון באליטה שלטת"(ציטוט) 

"ריכוז סמכויות בידי יחידים", "חיסול וועדת מינויים"," פגיעה בחלוקת העוצמה השוויונית וביכולת לממש שותפות בקבלת החלטות"(ציטוטים )

כל אלו הם ביקורת לא עניינית, שאינה נשענת על בחינת העובדות, הפוסלת את ההצעה הארגונית בנימוק שהפרוצדורה היא התוכן והתוכן עלול, רחמנא ליצלן ,להביא לשינוי!

זוהי ביקורת פוגעת ,המכרסמת בלגיטימיות של מציעי ההצעה . ביקורת כזאת ודומות לה הן המרחיקות את החברים מהשתתפות בפעילות הציבורית, ביודעם שהם חשופים לביקורת מסוג זה.

אנו מזמינים את הציבור לתמוך בהצעה המקיפה והמעמיקה של העקרונות למינוי ואיוש במערכת של קב' גבע

שמגישות יח' מש"א והמזכירות למען שיפור וקידום הפעולות בתחום חשוב זה.

אנו קוראים לציבור להמשיך לקחת חלק בפעילות החברתית/ציבורית למען כולנו.

חברי מזכירות קב' גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף