חלופת האגודה- מראית עין של שיוך - חגי מירום

חלופת האגודה: מראית עין של שיוך

עו"ד חגי מירום (לשעבר חבר יפעת), ידיעות הקיבוץ

   3.3.2017  

מספר קיבוצים (כגון גבת, אלונים ובית העמק) החליטו בשנה האחרונה על אימוץ 'חלופת האגודה' כחלופת שיוך הדירות שלהם. ספק בעיניי אם החברים שהחליטו ידעו או הבינו מהן בעיותיה וחולשותיה של חלופה זו, ומכאן באות הערות אלו.

שיוך דירות החברים על פי חלופת האגודה אינו שיוך קנייני אישי. התהליך אינו מסתיים ברישום הזכויות של החבר ישירות מול רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), אלא ברישום הזכויות במזכירות הקיבוץ כזכויות 'חוכר משנה'.

  ההבדל בין זכות קניינית לזכות חוזית הוא משמעותי. על פי חלופת האגודה החברים זוכים לזכויות חוזיות בדירתם, ואילו בחלופת השיוך הקנייני החברים מקבלים את הזכות לשיוך דירתם ישירות מהמדינה כרכושם הפרטי. אין מדובר במצב זהה או דומה.

ביסוד חלופת האגודה עומד הרצון להגן על הקיבוץ, בעוד שהשיוך הקנייני מגן על זכויות החבר, על ביטחונו ועל הורשת הנכס כקניינו האישי ליורשיו. ¬אף כי יש יתרון כלשהו לקיבוץ בחלופת האגודה בכל הקשור להיקף התשלומים הכולל לרמ"י לעומת השיוך הקנייני, חלופת האגודה גוזלת ונוטלת מהחברים את אופציית התשלום הנדחה שקיימת בהחלטה 1411 ובהחלטה 1456.

אימוץ החלטה 1456 מאפשר לחברים ותיקים לדחות את התשלום ולהעביר את חובת התשלום לצאצאיהם, שיקבלו את הדירות בירושה, וכל עוד לא ימכרו אותה לא יהיו חייבים בתשלומי המִנהל (למעט 3.75 אחוזים). זוהי זכייה אישית חשובה מאוד, מפני שהיא מאפשרת לכל החברים לשלם סכום לא גדול לרשות מקרקעי ישראל, ואילו בחלופת האגודה ניטלת מהם הזכות לדחיית התשלום.

חלופת האגודה קובעת חובה על הקיבוץ לשלם למִנהל 'בהינף אחד' את מלוא התשלומים כדי לזכות בהנחה של 12 אחוזים מגובה התשלום. משמעות הדבר היא שכל החברים משלמים כאן ועכשיו. יש להניח שקיבוץ הבוחר בחלופה זו יצטרך לגייס מיליוני שקלים אם ירצה לשלם מידית גם עבור יתרת השטחים לבנייה, יצטרך הקיבוץ לשאת גם בעלויות אלו. המימון, קרוב לוודאי, יבוא מהלוואות שיינתנו לקיבוץ. 

רמ"י טרם פרסמה 'הוראות ביצוע' של חלופת האגודה, וכיום קשה להעריך את משמעויותיהן. ידוע כי התנועה הקיבוצית נמצאת עמה בחילוקי דעות על הוראות הביצוע. אם כך הדבר, מדוע מיהרו קיבוצים לבחור בחלופה בלתי מבוארת? הוראות הביצוע עלולות להיות בעייתיות, ובכל זאת ממהרים קיבוצים שונים לאמץ להם את החלופה הבלתי גמורה הזאת.

ל'חלופת האגודה' צורף נספח המשמש הסכם בין הקיבוץ לרמ"י, והוא קובע תנאים ומגבלות חמורים. תנאים אלו מצמצמים אף יותר את חירויות החבר הזוכה לשיוך, בעוד שהתנאים על פי חלופת 1456 גמישים יותר.

זאת ועוד. חלופות השיוך הקנייני מעבירות את הנכס על שמו האישי של החבר, וכל הדירות המשויכות לחברים מוּצאות ממאגר נכסי הקיבוץ; ואילו חלופת האגודה משאירה אותן כנכס של הקיבוץ. יש קיבוצים שניסחו תקנונים פנימיים המעקרים את יתרונות חלופת השיוך (1456), וגם מניסוחים אלו על החברים להיזהר. 

חוק המקרקעין קובע כי עסקת מקרקעין מסתיימת ברישום (אצל רשם המקרקעין או לכל הפחות ברמ"י). 'שכירות המשנה', לפי חלופת האגודה, תהיה רשומה כהסכם בין הקיבוץ לבין חבריו. ספק אם זו זכות המאפשרת רישום 'הערת אזהרה' להבטחת זכויות החבר ויורשיו בקרקע ששויכה לו לכאורה, וכן ספק אם היא מאפשרת קבלת הלוואה לחבר תמורת שעבוד דירתו כשהקיבוץ יטען כי הוא הבעלים הרשום.

 

  מתגובות לכתבה.... 

.

חלופת האגודה חולפת לה לאיטה ונמוגה

א בן דוד

7/3/2017

http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

וטוב שכך כי היא באה למנוע שיוך קיניני לחבר וזכות להוריש את ביתו לשאיריו.

חלופת האגודה איננה מיושמת ואיננה בת ביצוע כלכלית מוסרית וחברתית. 

עו"ד מרום צודק בכל מילה . ישנן מספיק חלופות טובות ממנה וזולות ממנה בסופו של יום אשר יבטיחו לחבר את זכויותיו הטבעיות כבעל דירה ורכוש להוריש ליורשיו .

והתנועה מוליכה בנסיון למנוע את זכויות החבר והחברה . 
http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

.

 

עוזי בן צבי

6/3/2017

http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

 


חטא האגודה, הוא בדיחה גרועה, והחברים שמצביעים עבורה, אין להם מושג ירוק על מה הם מצביעים, אבל, עוד מים רבים יזרמו בוולגה ובדנייפר, ובתוכם מפוזרים המיליונים שנגוזו...אבל מי יכה על חטא?
http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

 

 

 

http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

 

 

 

סוף סוף יצא המרצע מן השק

בועז שדה

5/3/2017

http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

 

סוף סוף האמת נאמרת בפומבי וללא מסכות. זאת על-ידי סמכות מקצועית משפטית שאינה קשורה היום לממסד הקיבוצי.
מי שעדיין לא הבין, חולפת האגודה היא שיוך דירות חוזי משודרג של החבר מול הקיבוץ, רק שבגין חוזה נדרשים החברים להעביר (לשלם) מאות אלפי שקלים לחשבון הקיבוץ בכדי שזה ירכוש את הקרקע מרמ"י.
חברי הקיבוצים, רק שיוך קניני מלא שלכם מול המינהל יבטיח לכם את עתידכם הפרטי-כלכלי וישמר על זכויותיהם המלאות בביתכם !!!
http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

סוף סוף אמירה בהירה ומוסברת...

עוזי בן צבי

5/3/2017

http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

 

זמן רב אנחנו (מתנגדי חטא האגודה), טוענים שהחלטה זו, איננה יישימה, וגרוע מכך, מנשלת את החברים, לא רק מבית קנייני, אלא גם תפגע בפנסיות שלהם.
הקיבוץ, כקיבוץ, נדרש לגייס מיליונים רבים לשטח המבונה, והרבה יותר מיליונים לחלקות הלא מבונות...
מדהים שאיש לא קורא את האותיות הקטנות...עוד הערה חשובה, ב"אגודה" החבר בונה את הבית על חשבונו, הקרקע נשארת של האגודה, מה ייקרה בעתיד? מה ייקרה שהחבר יעמיד למכירה את הבית שבנה? מה יגיד בית המשפט? למישהו יש ספק כלשהו שההחלטה תהיה חדה וברורה, בנית בית? על קרקע שקיבלת רשות לבנות את אותו הבית כחוק? הבית הוא שלך, והאגודה תהיה חייבת לקבל הר כגיגית.
http://www.kibbutz.org.il/htm-webaxy/sal/ta2.gif

 

 

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף