משלחן מרכז משק - עפר ברזק

משולחן מרכז המשק

ינואר ופברואר יבשים הלחיצו אותנו מאד , וחייבו אותנו לשנות את תוכנית הזריעה כדי  להתאימה לכמויות המים המקוצצות..

התפללנו הרבה לגשם , ואכן הוא הגיע בימים אלו, בכמות משמעותית,  ויקל עלינו מאד

לעמוד ביעדים שהצבנו  לעצמנו.

בגד"ש הִשְקוּ כל החורף תוך זריעה  של הגידולים השונים, וביום ג' האחרון גמרנו לשתול

את העגבניות ממש לפני הגשם, עם צוות מתוגבר של מכונות..

 צילום מאיר רם


אנו משקיעים בתוספת צנרת ומשאבות בשטחי זרעין ובשטחי הבית כדי לנצל את זכויות

המים שלנו בהתאם ל"ראשי השטח".(נקודות קבלת המים).

ב"כרם ד" - השטח מתחת שיכון ותיקים – תוכנס מערכת השקיה חדשה במימון מע"צ.

בשקדים – הפריחה היתה טובה תוך"שיתוף פעולה" עם מזג אויר אביבי ארוך. החנטה

נראית בסדר , אם כי את היבול נוכל להעריך רק בעוד חודש.

ברפת – גמרנו לבנות את הסככות החדשות/ ישנות –י"א ,מתבן ,י"ב . הרחבה זאת מאפשרת לנו לרווח את הפרות והעגלות , ובעתיד גם להוסיף חולבות למערכת כדי להגדיל ייצור חלב.

בדיר עמר רז סיים את עבודתו בדיר – 40 שנה – ועבר לטפל ב"תינוקות" שברפת.

 יעל לנדאו קבל על עצמו את ריכוז הענף, ויחד עם אופיר אורן ינהלו את הענף .


מתוכנן לבנות סככה חדשה לטלאים במקום "סוכת הורביץ הנופלת" בה השתמשנו עד היום..

הלול עובר לעבוד עם "עוף טוב " בשיטת האיטגרציה החל ממאי 2014..

המטעים  של הזיתים , תמרים, פרדס אוחדו תחת ענף השקדים בניהולו של צפריר ידין.

איחוד זה ייעל את ההוצאות והעבודה ויביא גם תמורות חיוביות מכל דונם של עצים.

ב- 31-03-14 – אני מסיים את ריכוז המשק ויוצא לחופשה של חודש. רענן פרנס

הוא מרכז המשק החל מ- אפריל 2014. אני מאחל לו ולגבע הצלחה .

עפר ברזק.

 צילום: דני פלג


מופיע בעלון:
תגובות לדף