עקב בצד אגודל - מיכה קארו

עקב בצד אגודל

תגובה קצרה ל 2 רשימות בשבועיים האחרונים המתנגדות ל"חלופת האגודה"

א. הלוואי ויכולנו לעצום את עינינו בשלווה מתוך שהננו סמוכים ובטוחים שמנהל מקרקעי  ישראל לא ימשיך "להיכנס לעצמותינו" ומשום כך לא לדון בנושא "חלופת האגודה"

כאמור "הלוואי" וזה היה המצב.

נבחן עקב בצד אגודל את הרשימות  ולהלן כמה  ציטוטים מהרשימה הראשונה :

 1. הממשלה מקשה בבירוקרטיה על יישום חלופת האגודה (הממשלה דרך מקרקעי ישראל) משמע אכן מנהל מקרקעי ישראל אכן לוחץ ומתערב וימשיך בכך בדיוק כטענת תומכי החלופה.   

2. ח"כ ברושי הדגיש בשאילתה שלו כי "מתווה חלופת האגודה לבנייה בקיבוצים קיבל את תוקף בג"ץ מיולי 2016. קיבוצים רבים לרבות בעוטף-עזה מעוניינים בחלופה זו, אך ההחלטה עדיין לא יושמה".

*   משתמע כי: קיבוצים רבים לרבות בעוטף עזה מעוניינים בחלופה זו . חלופה זו קיבלה תוקף בבג"צ.

3. סגן שר האוצר ענה על השאילתה של ח"כ ברושי במקום שר האוצר הממונה על מנהל מקרקעי ישראל, ואמר: "בניה בקיבוצים יכולה להתאפשר רק במקרים בהם הקיבוץ הצטרף להסדר חלופת האגודה והשלים את העסקה, לרבות תשלום בגינה וחתימת חוזה חכירה.

* עונה סגן השר , מי שהשלים עד תום את "חלופת האגודה" יכול  לבנות ע"פ מתווה זה.

4. מוסיף סגן השר, לשם קידום בניה במקביל להתארגנות לביצוע שיוך על-פי אחת מהאופציות הקיימות, ניתן להתקדם על-פי הסדר הביניים הקבוע בהחלטת מועצה מס' 1473".

* משמע,  בעיית הבנייה היא בתחום הסכמי שיוך  בקיבוצים שהופרטו.

בהמשך מובאות תלונות של יו"ר התק"מ  ניר מאיר וח"כ ברושי נגד מנהל מקרקעי ישראל ממ"י) בדיוק כטענות תומכי חלופת האגודה  להוצאת ממ"י מחצר הקיבוץ.

להלן התייחסות בדגש "לאישור הכפול" שהוא עיקרה של רשימה השנייה: 

1. השוואה בין "אישור כפול" בהליך  "גבע לאן" לבין "חלופת האגודה":

גם אם נניח בצד את כל הנושאים "שהדליקו אש זרה" בחצר ופרמטרים נוספים שלפתו כעניבת חנק לוח זמנים מופרך, והידועים היטב למי שהיה ותפקד היטב כיו"ר צוות הפנסיונרים, הרי נחרט עמוקות בזיכרוננו  שה"אישור כפול" "בגבע לאן" היה תחת לחץ לוח זמנים שהוכתב ע"י גורמי פנים (משמע, לא הייתה חובה או נגרם נזק לאופציה כלשהי לו גם נדחה תאריך ההחלטה. הפוך מכך, בזמנו נדרשה דחייה ומתינות ובודאי בעת בדיון שינוי אורחות חיים במובן הרחב ביותר, כפי  שמזכיר הכותב.  במקרה "חלופת האגודה" לא אנו קובעים את לוח הזמנים אלא גורם חוץ הוא זה שקובע וכדי שתשארנה כל האפשרויות בידנו עלינו לעבוד לדאבוננו לפי דרישה חיצונית זו.

2. להצעתך בנושא ההצבעה השנייה , לדעתי אין מניעה עקרונית ששוב תבוצע ברוב של 2/3.

3. ושוב לעניין ההצגה המאוזנת- כאיש הקיבוץ השיתופי אני מצפה שתעלה ברשימתך את הסיכונים העתידיים בחתימה / אי חתימה  על "חלופת האגודה" לגבי הקיבוץ השיתופי  וכן גם הסיכונים באי חתימה לקיבוץ "מתחדש" שגם הוא "סיכון עתידי"...

סיכום, לדאבוננו ההחלטה קשה, אך לשמחתנו ההליך פשוט לכן, אצביע בעד "החלופה" בהצבעה הראשונה ואחליט סופית כמו אחרים, רק בהצבעה השנייה המכרעת, בסיום הגשת המידע ולא אמהר להחליט ללא נתונים נוספים. ושוב, הלוואי ויכולנו לעצום את עיננו בשלווה... (כי העולם ממתין רק לנו).

כל טוב

מיכה .ק.

 

תגובות לדף