תשובה לרשימה "חלופת האגודה - יאיר קארו

על רשימה וכתבה הנוגעות לחלופת האגודה.

חברה העבירה אלי את הכתבה של עו"ד חגי מירום בעיתון "ידיעות קיבוץ" לגבי חלופת האגודה.

קראתי, מעניין, חגי חד כתמיד,  ומה לכתבה  ולקבוצת הגבעה היא גבע עד עצם היום הזה ?

שתי אמירות מרכזיות ישנן ברשימתו של חגי.

א.               סכנת הפגיעה של ביצוע חלופת האגודה בפנסיה לותיקים .

ב.                שיוך קנייני( החבר מול מנהל מקרקעי ישראל)  חזק משיוך חוזי ( החבר מול הקיבוץ)

ואמירה מרכזית אחת חסרה בה : מה עתיד המשפחות הצעירות  ? היכן יבנו ? איך יבנו ? על איזה מגרשים ?

אני ממליץ לשוב ולקרוא את סדרת הכתבות בדף גבע על  "חלופת האגודה " ,  הדברים כבר נענו שם בפירוט. לכן בפעם הזו תמצית.

1.                 חלופת השיוך הקנייני ( החבר ישירות מול מנהל מקרקעי ישראל) אפשרית רק בקיבוץ מתחדש אשר השלים גם את "הפרצלציה "( חלוקת המגרשים)  שכן החבר המגיע למנהל צריך להגיע  עם אישור מתאים שזהו המגרש המיועד לו בחלוקת המגרשים.

אשמח לקבל תצהירים חתומים שמית של חברי גבע המוכנים להתנבא כמה חודשים/שנים ייקח התהליך בגבע לעבור לקיבוץ מתחדש ולבצע פרצלציה של המגרשים.

ועד אז אודה אם גם יחתמו על תצהיר הכולל קביעות מנומקות על שיפור במדיניות הממשלה , מהפך חיובי במדיניות המנהל ,  הקפאת מחירי הקרקע , הישארותנו באזור עדיפות א ,  הקפאת הריבית במשק ועוד.

 איננו יודעים – אנו צריכים לשקול ולהעריך את המצב הנוכחי מול שורת תרחישים עתידיים אפשריים.  

ועד שיגיעו מכתבים חתומים שמית על הערכת המצב האופטימית הזו -  כדאי לזכור, לפחות לפי מה שניתן להעריך כרגע כסביר , שגם אם נעבור בשלום את התהליך הארוך והמורכב הזה "קיבוץ מתחדש + פרצלציה"

אנו עלולים להגיע לסופו כשכל או חלק מהתרחישים הפחות אופטימיים התרחשו השמאות של שווי הקרקע עולה משמעותית , הוצאנו מאזור עדיפות א'  "ואין סוסים באורווה גם לא חמורים בפינת חי " .

אפשר להתעניין אצל יהודה בכר מה קרה לקיבוץ עברון שסווג מחדש ביחס לאזור עדיפות לאומית, אפשר להתעניין במושב ה"זורעים" מה קרה למחירי המגרשים בעשור האחרון.  

2.                 פנסיית גבע  מופקדת  מזמן בקרנות בניהול הועדה לביטחון סוציאלי ונקבעה על 5000 ש"ח צמוד ( היום שווה ערך  5100 + ).  

הכספים האלה כבר מופקדים ( גם קרן חיים – קופות גמל ! )  ותהליך ההפקדה לפנסיות צעירות נמשך.

 קראתי בעניין את רשימתו של מנחם מזור בדף גבע.   אתייחס לשני נושאים בלבד – כי      כתבתי למעלה שהפעם – תמצית.

א.               טענת "מתווה ההצבעה הכפולה המתחכם ".

ב.                הדרישה התקיפה לקבלת המידע על העסקה, פרטי פרטיה ומשמעויותיה.    

על פני שלושה פרקים "בדף גבע" תיארנו את הידוע לנו ברגע זה לגבי חלופת האגודה  : סיכונים מול סיכויים  של ביצוע ואי ביצוע ( לא הצגה חד-צדדית,  הצגה מלאה ככל שהמידע ישנו בידנו)

אפשרויות שונות לרכישת מגרשים  (  0 , 200 , 316  , 366 , 416 , 450 ) , הערכות לשווי העסקה ועוד שורה של נושאים.

גם  את העובדה כי אין לנו בשלב זה מספיק מידע בנוגע למימון ותנאיו והשלכותיו הסברנו היטב , וגם הוספנו כי עוסקים בזה רבים וטובים בתק"ם  בארגוני הקניות  בבנקים ובמשרדי ממשלה.

גם את ההערכה כי ככל שנדחה ההחלטה העקרונית אנו נחשפים לסיכון גובר של שינוי בתנאים הקיימים שעלול להרע את המצב הקיים – כל זה כבר נכתב ונאמר.

את פרטי הפרטים שמנחם מבקש , היינו שמחים לתת , אלא שאינם בידנו.  אפשר כנראה יהיה להשלים זאת רק לעת הגעה לחתימה על הסכם החלופה, כי אז נדע, קרוב לוודאי, יותר על המימון העומד לרשותנו ובאיזה תנאים , מה שווי הקרקע על פי הערכת שמאי ממשלתי ועוד שורה של פרטים ומידע שניתן לבררם רק בתוך התהליך של הגשת חלופת האגודה למנהל מקרקעי ישראל ולהחליט האם בכלל החלופה רצויה לנו ואם כן באיזה מתכונת !!  אבל איך נוכל לברר זאת מבלי האישור העקרוני לחלופת האגודה ( רוב 2/3 מסך בעלי זכות הבחירה )  כאשר ההידברות עם הגופים הללו (  מנהל ועוד )  היא רק לאחר שרשם  האגודות השיתופיות אישר כי אסיפת/קלפי גבע הצביעה בעד חלופת האגודה ?   לכן קל לרשום בדף גבע בקשות ( מוצדקות )  ודרישות תקיפות למידע ומשמעויות , אבל קשה יותר לתת מענה שלם  בפרט שכדי לתת תשובה לציבור נדרשת הפעולה המקדימה   - להצביע בעד אישור עקרוני לחלופת האגודה.

הצוות העוסק בכך שקל האם נכון יהיה להצביע הצבעה עקרונית מסוג זה כאשר המידע אינו שלם  , ומאידך אותו צוות ער לסיכוני הזמן המתקצר , לפקיעת מועדים  שקבעה הממשלה ( שאינה קשובה לאוושת השער הצהוברעשי פתיחתו עם שחר וסגירתו לעת ערב)  ולבסוף אותו צוות ער לכך שהמידע הנדרש לקבלת ההחלטה הסופית ניתן יהיה להשלימו רק בתוך תהליך ההכנה ( שיארך חודשים )  לחתימת העסקה על חלופת האגודה.

לכן מה ראוי יותר ?  הצבעה אחת חד פעמית ברוב של 2/3  וזהו  ,  או אולי דווקא "המתווה הכפול" הצבעה 2/3, שממילא נדרשת, והצבעת אשרור נוספת, שמחייבת לחזור לעת חתימה ולקבל אישור קלפי נוסף כאשר כל או לפחות רוב המידע הנדרש ומשמעויותיו קיימים בידנו.

ובכן לא התחכמות "פן לא תעבור ההצבעה ברוב 2/3  ולכן הבה ניתן סוכריה ממתיקה – מרדימה ", אלא כורח המציאות והכרח ( גם כדי לתת לכולנו ובוודאי למנחם עצמו את התשובות שהוא מבקש )  הנגזר מהתהליך שעלינו לעבור.  לכן אף בררנו שעצם האישור העקרוני ברוב 2/3 אינו התחייבות בלתי חוזרת שאחריה כפוי עלינו הביצוע של החלופה  ,  אלא רק שער כניסה לתהליך – שער שמבלי לחצות אותו אין מידע מלא ואין תשובות נוספות, ומבלי לחצות אותו אנו עלולים ליצור מצב קשה מאד למשפחות הצעירות שחיות אתנו ( או מבקשות לבוא לחיות כאן אתנו ) ולבנות כאן את בתיהם  ומשפחותיהם.  

 בבקשה – 10 חברים המבקשים שהצבעת אשרור תהיה אף היא ברוב של 2/3  מבין המצביעים בעד ונגד, יואילו ויפקידו בידי מכתב חתום שמית.

הקלפי יכריע בהצבעה מקדימה ברוב רגיל  האם האשרור יהיה ברוב 50%  או 2/3 מבין המצביעים בעד ונגד.

עוד נביא בהמשך מידע משלים ככל שיצטבר בידנו  לשורה של שאלות ( ויש שאלות )  ונושאים שעדיין בבירור.

בברכה  - יאיר .

מופיע בעלון:
תגובות לדף