מכרז דירת נעה חזין

הכרזה

לדירת דרומית בבית מס' 96

דירת נועה חזין

בית מזרחי לבית יוסי וחנה לימור/דני ודובי פלג/אילנה לוסטיג

 

גודל הדירה  כ-50מ"רפונקציות:שני חדרים, פ.מטבח+מבואה גדולה, תא שירותים ומקלחת

 

הדירה מיועדת לחבר או מועמדיחיד(ה) / גרוש(ה)

לזוג / זוג עם ילד(ה)

הדירה במצב מצוין וייעשו בה התאמות קלות בלבד.

 

מועמדים המבקשים להשתתף במכרז מתבקשים להעביר בקשתם במעטפה חתומה למזכירות או לרשות הבינוי במשרד הבניין.

מומלץ לבקר בדירה ולהתרשם ממנה. מפתח יינתן על ידי הרשות

מס' טלפון של כרמלה 054-4700056

 

מועד סגירת המכרז 21 מרץ 2017

תכובדנה רק מעטפות שתגענה למזכירות/לרשותעד מועד זה.

בברכה, רשות הבינוי.

תגובות לדף