משלחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי גבע תיערך ביום ג', 18.3.14

בשעה, 20:30, במועדון

סדר היום:

1.                  הפרטת מזון – לקראת הבאה למשאל של עדכון הצעת ההפרטה בנושא עלויות לחבר, מול ההקצבה (26 ₪ ליום) מועד תחילת ההפרטה.

2.                  הצעת המזכירות לציבור לפתוח בהליך ברור הסכמות בנושא "פני גבע לאן "

(ההצעה תובא לאסיפה).

*************************

פירוט:

1.  החלטת אסיפה מיום 10.9.13 בנושא הפרטת מזון קובעת הליך בשלבים:

א.                הצבעה עקרונית על הפרטה ברוב מיוחס. (המשאל נערך ב-13.10.13 וקיבל רוב של 70.63%).

ב.                 שלושה חודשי ניסיון ללא חיוב בפועל של האוכלים ושל מוצרי חינם במרכולית (תחילת יישום 20.1.14).

ג.                   הצבעה, ברוב רגיל של עדכון ההצעה (עלויות) בהתאם לניסיון שנצבר.

החברים קבלו דו"ח ראשון מהנה"ח לגבי חודשים ינואר-פברואר.

הוקמה הנהלת ענף- מזון הפועלת לקידום וטיפוח יישום ההפרטה.

הנהלת ענף- המזון מציעה להקדים את תחילת ההפרטה ל 1.4.2014 מאחר וכל האינפורמציה הנדרשת מצויה בידה. ענף המזון ערוך בנושא. בנוסף, יישום הפרטה בפועל בתחילת אפריל יכלול גם את חג הפסח.

הודעה ובקשה להגשת מועמדות  להצטרפות ל"אספת האחזקות" (הנהלה כלכלית מורחבת).

דרושים חמישה (5) נציגי ציבור. רצוי הבנה עסקית ומוטיבציה לקידום

ענייניה ועסקי הקבוצה.

המעוניינים מוזמנים לפנות לאלון במשאבי-אנוש

2.                  בעקבות הסקר הנרחב "שאלון עמדות" שנערך במרץ 2013, ובעקבות שיחת מזכירות וחברים (18.2.2014) מביאה המזכירות  הצעה לפתיחה בתהליך מקיף של ברור הסכמות בנושא "פני גבע לאן ".

המזכירות רואה בנושא צורך הכרחי בגבע לאור ריבוי מגוון הדעות לגבי החיים בקבוצה.

המזכירות רואה תהליך המשתף את הציבור כולו:

·                    תהליך הבנוי משלבים

·                    בסיום כל שלב יש פרסום מלא של מסקנות והצעות ואישור התקדמות לשלב הבא.

·                    מימון תהליך מעין זה, הנעשה ע"י אנשי מקצוע דורש הקצבה כספית, גם היא בנויה בשלבים.

הצעת המזכירות לשלב הפתיחה כוללת:

"מעגלי שיח" המקיפים את כל חברי הקיבוץ, הבוחנים בדיבור ישיר

(כ-25 חברים בקבוצה) את הנושאים המעסיקים את החברים במובן של מה לשמור,

מה לפתח ומה לשנות לעתיד.

לצורך ארגון שלב "מעגלי השיח" תמנה המזכירות צוות ארגוני מצומצם.

בסיכום השלב הראשון יפורסמו ממצאים לציבור ויהיה דיון לגבי השלב הבא.

לכניסה לשלב נוסף תידרש בחירה בקלפי של צוות שיוביל את המהלך.

צוות רחב הכולל חברים בעלי עמדות שונות, משכבות גיל שונות.

התקציב הנדרש לשלב הראשון הוא כ-10,000 ₪.

פרטים נוספים יימסרו באסיפה.

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף