מפקד חברי גבע למפלגת העבודה - דני פלג
מופיע בעלון:
תגובות לדף