חלופת האגודה - מנחם מזור

חלופת האגודה

 חברים/ות – בואו נחזור למציאות-גבע 2017 .        

1.      מימון  יאיר ק. כותב (בדף מ 24/2/17 ) שלנושא במימון תהיה משמעות מרכזית על ביצוע, או –

אי ביצוע של העיסקה. זה נכון ויפה, אבל בהחלט לא מספיק.

אנחנו צריכים לדרוש ולקבל, עוד לפני ההצבעה, תכנית ברורה שתבהיר לחברים/ות מה יהיו המקורות להחזר ההלואות.

מאחר והגדלת החוב (לנושא צרכני) היא לא אופציה (תזכרו במסקנות רו"ח גובי, בנושא: "אסטרטגיה פיננסית לגבע" רק מלפני שנה) בואו נשמע – האם ההחזר יהיה מהקטנת תקציבי חברים, או מביטול קרן-חיים, או- מהקטנת פנסיות, או העלאת גיל הפנסיה, או- מהפסקת בניה, או אולי מצימצומים במערכת החינוך (הבלתי פורמאלי) או- מצמצום במערכת הבריאות?

נדרשת תשובה ותכנית ברורה עכשיו.

2.      פערי הדיור הגדולים בגבע – יבואו לידי ביטוי ב"יום הקובע",בעת ביצוע הערכת שווי (ע"י שמאי), שמענו מאלישע שפירא, על סכום כמו 30 מליון ₪, שנדרש ע"מ לסגור את פערי הדיור (שנבדקו בעין השופט), ונאמר שבגבע זה "רק" 20 מליון ₪ , איך ומאין, לדעתכם, יפוצו כל אותם חברים/ות שגרים עשרות שנים בדירה קטנה, או בקומה שניה (ששוויה נמוך), האם מישהו חושב שנגיד להם – זו הבעיה שלכם? או – האם מישהו חושב שלגבע יש יכולת כלכלית לשלם עבור חלופת האגודה 15  ,17 מליון ₪ ועוד – 20 מליון ₪ , לצורך סגירת פערי- דיור? – שיקום!

3.      "אישור כפול"  - זו הצעת עו"ד לגבע (בדף מ 24/2/17 יאיר ק. כותב שעדיף לבצע עפ"י "אישור כפול" ),שכוונתה לעשות הצבעה ראשונה על חלופת-האגודה, אישור שמחייב רֹב של 2/3 מקולות בעלי זכות הבחירה, זאת כ"הצבעה עקרונית" גם כשלא ידועים באותו הזמן, כל הפרטים החשובים, תוך התחייבות מראש, שלפני ביצוע חתימה על העיסקה, תערך הצבעה שניה, עם כל הנתונים הידועים,- אבל לצורך אישור העיסקה והחתימה יידרש רק רֹב רגיל של 50% .

זהו בדיוק אותו רעיון שדובר עליו בתקופת "גבע לאן"(אבני דרך)  ומטרתו לעקוף, בצורה מתחכמת, את ההחלטה שמחייבת רב גדול (מיוחס) , לצורך קבלת החלטות משמעותיות ומרכזיות בחיינו.

על כן- אם נדרש לבצע הצבעה שניה (לפני חתימה על העיסקה), גם היא חייבת להיות ברב של 2/3 מבעלי זכות הבחירה, ומאחר שרק לפניה יהיו ידועים לנו כל הנתונים והפרטים החשובים

 וע"כ זו ההצבעה המשמעותית והחשובה, וכידוע – "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים".

אגב – בזמנו יאיר ק. התנגד (ולא רק הוא ), לדרך זו של הצבעה, שהועלתה בנוגע לביצוע שינוי באורחות חיים. (ומה שהיה נכון אז – נכון גם היום.)

לסיום – כוחו של שקל ליום – (מדף 17/2/17) שם יאיר כותב על אפקט הוספת 1 ₪ / ליום  לכל חבר, לאיזה סכום זה מצטבר בשנה  (124.100 ₪ – לא זניח)

  והלקח – המגבלה של יכולתנו התקציבית.

ועכשיו- דמיינו, מה המשמעות, לכולנו, של הוצארה בסך: 17 מליון ₪ + 20 מליון ₪ (לסגירת פערי דיור)

אז התעוררו חברים/ות ובואו נחזור למציאות של גבע 2017.

                                                                                                                              מנחם

מופיע בעלון:
תגובות לדף