מהחלטות ו. תחבורה / ו. תחבורה

לחברים שלום,

מהחלטות ועדת תחבורה

 

ו.תחבורה מקדמת בברכה את החברים אמיר חרפ ויורם ידין שהביעו את נכונותם להצטרף לועדה.

 

שינוי חיוב בגין סגירה אוטומטית

 

איזכור לגבי "סגירה אוטומטית":

 

משתמשים שמערכת סידור רכב שיבצה עבורם רכב ואינם זקוקים לו , מתבקשים לבטל את הזמנתם ככל המוקדם!

הזמנה שלא בוטלה  בתוכנה – תקפה על כל המחייב מכך. 60 דקות ממועד פקיעת ההזמנה הנקובה היא נסגרת באופן אוטומטי. בכל זמן שההזמנה תקפה , היא אינה מאפשרת לתוכנה לשבץ משתמשים ממתינים לרכב. במקרים לא מעטים נדרשים ממתינים לבטל את נסיעתם בהעדר מענה להזמנתם.

לאור ריבוי המקרים של סגירה אוטומטית בחודשים האחרונים (למעלה מ220 לחודש כ 7 סגירות ליום בממוצע) נדרשה הועדה לסוגיה זו.

 

ולפיכך הוחלט:

"סגירה אוטומטית" (רכב שלא נלקח והזמנתו לא נמחקה ע"י המזמין) תחויב ב 10 ₪ ולא כפי שהיה עד העת האחרונה - 2 ₪.

בתקוה שמספר הסגירות האוטומטיות יצומצמו למינימום סביר.

בברכה,

נסיעה טובה ובטוחה

ו.תחבורה


 

מופיע בעלון:
תגובות לדף