מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

 

שלום חברים,

לאחרונה קיבלנו יחד החלטות מורכבות בנושאי תקציב, ואנו לומדים את הדברים על מנת לשפר ולהשתפר.

להלן מספר נקודות בהן ברצוני להרחיב, ונובעות מההחלטות שקיבלנו:

תקציב מזון ילדים

הורים להם ילדים בגיל הרך ,יחויבו בתקציבם כנגד ארוחות שצורכים ילדיהם בגנים.

החישוב יעשה בדרך הבאה:

תמחור מזון ילדים בגנים - לילדי גבע

תקציב מזון שנתי לחבר פר ילד

8,000 ש"ח 

ימים בשנה

      365

סה"כ יום כלכלה מלא לילד

21.9  ש"ח  

סה"כ יום כלכלה בגיל הרך

17  ש"ח  

יום כלכלה בחינוך כולל: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ביניים (פרי, ארוחת ארבע, אחר).

מידי חודש יעביר הגיל הרך להנה"ח את מספר ימי הלימודים שנערכו בכל גן, ובהתאם יבוצע החישוב, משמע 17 ₪ ליום לימודים, כולל בגין ימי שישי ומועד אשר בהם פתוחים הגנים.

כפי שנעשה עם ילדי חוץ, אין התחשבות בימי העדרות של ילדים.

מוצרי החלב של נעמה

במשך תקופה ארוכה לא עודכנו מחירי מוצרי החלב המיוצרים במחלבת גבע.

במשך התקופה עלו מחירי חומרי הגלם ותשומות הייצור, ועל כן ערכנו עדכון לחלק ממוצרי המחלבה.

עליית המחיר היא באגורות ספורות, לאותם מוצרים שעודכן מחירם.

מוצרי מחלבת גבע עודם טעימים בהרבה ומחירם אטרקטיבי יותר מהמוצרים המתחרים.

תקציב השקעות

תכנית תקציב השקעות הקהילה לשנת 2017, נדונה במסגרת דיון המזכירות.

בתכנית התקציב מופיעות בקשות של מנהלי הפעילויות, עבור צרכים החורגים מהשוטף.

דוגמאות לבקשות הנמצאות בתכנית – תנור לבישול מזון במקום התנור הישן והקורס, מערכת גילוי אש, מיכון לסוגיו, אמצעי ניוד, צורכי בינוי, מכשירים רפואיים שונים, קלנועיות.

לגבע התחייבות כלפי תכנית בינוי 2009, ולשם כך מעמידה הקבוצה כספים לקידום הבנייה והשיפוצים, כפי שהוצג באחת האספות האחרונות.

בדיון המזכירות בתקציב ההשקעות התבהר, שלא ברורה לאשורה יתרת הכספים שניתן להעמיד לקהילה לצורך השקעות.

משמעות הדבר היא, שבשלב זה גבע תפנה רק את הסכומים אשר הוחלט עליהם לעניין תכנית בינוי 2009, ותקפיא את תכנית ההשקעות עד להתבהרות התמונה.

נכון לעכשיו, לוח הזמנים המתוכנן לדיון מחדש בתכנית השקעות הקהילה, הוא בחציון הבא כלומר בחודש יולי.

למנהלי הפעילויות ולי, מצב דברים זה קשה, מייצר לחץ רב, ומצריך התארגנות זהירה שלנו בניהול התקציב השוטף, ובאחזקת המערכות הקיימות ואף ב"הנשמתן" על פי הצורך.

החלטה זו דורשת הבנה של כולנו את המצב הכספי העדין בו אנו נמצאים, וידרוש את שיתוף הפעולה של כלל הציבור – מנהלים, עובדים וחברים, שכן בקשות עלולות להידחות או לא להיענות.

אני פועל יחד עם מנהלי הפעילויות להקפדה על מסגרות התקציב ולהתייעלות, כדי להמשיך ולספק לציבור את השירות הטוב והאדיב שאנו יודעים לספק, וכדי לספק תשובות ככל שנוכל.

 

ולסיום, "אני רץ מהר ככל שאני יכול" אמר הצב.

שנדע לעשות את הטוב ביותר במסגרת המגבלות, ולשבת של שלום ומנוחה.

 

דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף