משולחן המזכיר - יאיר קארו

פנינו אל השמש העולהלקרוא לא להתעייף – לקראת אסיפה.

מזג האוויר המתחמם לאיטו מקל על מצוקת מוני החשמל ועל התקציבים.

בשיפוע, הכלניות האדומות הפכו לרוב והכלניות הלבנות למיעוט – גם בחיים יש תנודות כאלו.

מחירי הנדל"ן ממשיכים לעלות למרות שהשער הצהוב סגור בלילה.

והלהיט האחרון על המדרכות " שיח הצמידים לפורים " -  פתאום כולם יודעים חשבון.  

 

1/ איחוד התקציבים הצריך מאמץ רב ואנרגיה רבה , ועדיין יש נושאים שיצריכו טיפול משלים לקראת שנה הבאה.

זה מהלך מורכב והכרחי בדרך לבקרה כספית ותקציבית מודרנית והשתחררות מ"שיח הצריכה הפרטני" , ועיוותים שונים שנחשפנו להם

במהלך למידת הנושא והפעלתו.  היו קשיים בהפעלה הראשונה ואני מודה לחברים ולחברות על סבלנותם שאפשרה את סבב התיקונים.   

 

2/ לפנינו  - חלופת האגודה להחלטה מרכזית וחשובה ( קרוב לוודאי במתווה ה"אישור הכפול"  שעוד נשוב אליו קרוב יותר למועד ההצבעה) .

רשמו ביומנים 2.4.2017 שעה 19.30 בחדר האוכל  - פגישה בטיימינג נוח לצעירים – חלופת האגודה – מימון ועוד, עם דגן לוין מנהל קרן קמ"ע ודגן יראל מחלקת קרקעות תק"ם.

מועד משוער להצבעה בקלפי  על חלופת האגודה -  רשמו לפניכם 21.4.2017 ( אחרי פסח ) .  בשורות ראשונות חיוביות הגיעו השבוע  - נפרט בהמשך לאחר אימות.  

 

3/ פגישה ראשונה של ממש עם גורם העוסק בתהליכי קיבוץ מתחדש  - כבר הייתה השבוע : מורכב למדי - עוד חזון למועד.

 

4/ ביאליק וכלכלה -  "בצוק העתים האלה, יודעים אתם, אין בודקין לפרנסה" ( וכוונתו הייתה כל פרנסה ראויה ) .  

הקושי הגדול המורגש כרגע רוחבית – כלכלי : רמת חיים גבוהה משולמת אך לא מורגשת = בזבוז .

דוח חברת "מבט"  מלמד על הוצאות קהילתיות גבוהות מאד לכל רוחב החזית.

מים וחשמל בצריכה גבוהה , קשיי פרנסה בקרב משפחות ויחידים , הוצאות קהילה גבוהות ( שירותים שונים , חינוך , בריאות מסלולי בנים שונים , ועוד ),

צמיחה איטית במקורות הכנסה, כל אלה מכבידים תקציבית ומקשים על ביצוע נושאים שונים שיש לקדם.  

 

5/ דורון החל בהקמת הנהלת הקהילה  -  מכרז לנציגי ציבור יצא בדף גבע .

אני מזמין כל חבר/ה שמתעניינים בקהילה להגיש מועמדותם. מעטים מדי נמצאים מתחת לאלונקה כרגע.

במקביל אישרה המזכירות "נוהל רכישות" בקהילה המצריך אישור מראש של כל הזמנה/רכישה מעל 1000 ₪  - כדי לאפשר למנהל הקהילה שליטה תקציבית וניהול מבוקר של הזמנות , וריסון תקציבי.

 

6/ בינתיים המזכירות פגשה בעו"ד מיכל ינאי כדי לשמוע ממנה הרצאה מרתקת בנושא " אחריות נושאי משרה"  - האחריות רבה הסמכות לא כל כך .

לאחר מכן נערך דיון בנושא "ארוחות צהרים בשבת בחדר האוכל" -  ומצורפת ההצעה ( ודברי ההסבר )  לסגירת ארוחות הצהריים בשבת בחדר האוכל.

כמו כן כצעד משלים לאיחוד התקציבים  - מובא כאן הנוהל לגבי שינויים/הבהרות בתחום הבריאות.

הנושא מגיע לסדר היום של האסיפה לדיווח ולצורך הסברה ומתן תשובות לשאלות אם תהיינה. 

 

 

7/ קליטההקליטה אחרי גל גדול של השנים האחרונות. אנו חווים מצב של העדר דירות והעדר מספיק מקומות עבודה בגבע שיאפשרו קליטה  , שימור על מבנה אוכלוסייה מאוזן , קהילה חיונית ולאורך זמן הבאת גבע למצב של צמיחה עם משפחות החיות על בסיס פרנסה ויכולת השתכרות ריאליים ( בין אם קיבוץ שיתופי ובין אם  קיבוץ מתחדש ) .

בניה ממקורות עצמיים  - ספק אם תתקדם בקצב מהיר המאפשר קליטת בנים במספרים גדולים. רשימת הממתינים לאפשרות חזרה לאחר "יום קובע" ו"חלופת האגודה" שתבטיח מגרשים לבניה מתחילה להצטבר. כדאי לזכור כל זאת בבואנו לקבל החלטות לעתיד.

 

8/ הקצאת הדיסקודיסקו גבע מושבת מזה תקופה בשל כשלי חשמל. הגיעו לדיון ( רשות הבינוי , מזכירות) שתי בקשות לגבי שימוש עתידי בדיסקו.

א.    בקשת ועדת תרבות+ ועדת צעירים להשאיר שטח זה ברשות הקהילה לשימושי תרבות וצעירים – מקום מפגש כינוס ובילוי.  עלתה בקשה להשמיש המקום גם למועדון ריקודים חוות דעת מהנדס קובעת כי השמשה כזו עלותה הסופית ( קונסטרוקציה – תכנון – חשמל  - מדרגות ועוד ) תגיע ל – 100,000 ₪ ( לא מתוקצב לשנת 2017) .

             השמשה לא למטרת ריקודים מוערכת בסדר גודל של 25 – 30 אלף ₪ .

ב.     בקשת בקרה  , להעביר שטח זה לשימוש בקרה כדי להפוך אותו למרכז הדרכה ומרכז כינוסים וישיבות של גופי בקרה השונים  ,  תוך העמדתו לרשות ישיבות של גופי גבע בתיאום מראש ותשלום שכר דירה על המבנה.  תכנית בקרה להשמשת הדיסקו למטרותיה  - כפוף לאישור גבע – אושרה בדירקטוריון בהיקף 350,000 ₪ .

           הן ברשות הבינוי והן במזכירות העמדות לגבי שתי הבקשות נחלקו כמעט שווה בשווה.

           הכרעת מזכירות – הדיסקו שטח ציבורי של הקהילה -  לכן הכרעה על שינוי ייעוד תעבור לאסיפה ולקלפי.

9/ שי לחג .

המזכירות קיבלה הצעת חברים לחלק שי לחג אחיד לכל בית אב . כלומר כל משפחה ( זוג / יחיד)  מקבלת אותו השי ( בקבוק יין טוב + בונבוניירה ו"ברכת הקבוצה כבימי קדם". )       

הבדיקה והעיסוק בשאלה מי עובד היכן ולמה מגיעה לסופה. קבוצת גבע נותנת שי צנוע לכל משפחה.

כרמלה גלילי לקחה על עצמה כמידי שנה את הטיפול בחלקות השי.

10/  הלוואת סיוע רכישת רכב עובדי חוץ.

במסגרת עידוד היציאה לעבודת חוץ ופרנסה ,  הפחתת הלחץ על צי הרכב של גבע , על צי ההסעות של גבע  ,  ומניעת חיכוכים הקשורים בהקצאת רכב עבודה דנה המזכירות ואישרה להעלות הנוהל הבא לאישור האסיפה.  המזכירות סייגה אישורה בכך שהסדר זה יופעל עד 31.12.2017 כדי לאפשר העברתם בטווח זמן  קצר של עובדי חוץ לרכב פרטי ולהסדר הרכב של עובדי החוץ . פרטי ההסדר/הסכם בהמשך.

 

הצעה לסגירת ארוחות צהריים ביום שבת ( הכרעה בקלפי)

לפני כשלושה חודשים,  פרסמנו בדף גבע שאלון לגבי ארוחות צהריים בשבת.

חברים רבים השיבו לשאלון, ומתוך התשובות עולה :

לארוחת צהריים בשבת יש מרכיב אישי, מרכיב חברתי, מרכיב ארגוני, ומרכיב כלכלי.

מבחינה אישית, אותם חברים אשר מבצעים את התורנות, מוותרים על זמן איכות ופנאי.

מבחינה חברתית, זוהי הזדמנות למפגש חברים מחוץ ליום העבודה, אפשרות נוחה לארח נכדים ומשפחה, בימות הקיץ לשבת לאכול לאחר רחצה בבריכה, ולפעמים כשלא רוצים לעמול על הכנת ארוחת צהריים.

מבחינה ארגונית, מדובר ב- 80 תורנים, אשר מעת לעת לא יכולים להגיע ולא פעם גורמים לטרחה רבה יותר לחבריהם שהגיעו לתורנות, וכשמגיעים התורנים כולם, מרגישים חלק מהתורנים שהם מבזבזים את זמנם משום שמספר החברים המגיעים בשבת כה דל.

מבחינה כלכלית, בארוחת שבת צהריים נרכשות בממוצע כ 140 מנות, בסך כולל של כ 1,700 ₪. בנוסף, מגיעה עובדת שכירה בעלות שעות שבת (כ 10,000 ₪ בשנה) ועל הוצאות המקום מצטרפות הוצאות אנרגיה ומים (כ 35,000 ₪ בשנה). משמע, רכש המנות אינו מכסה את הוצאות העבודה והתפעול (יש לזכור שמ 1,700 ₪ סך רכש המזון, יש להפחית את עלות חומרי הגלם המשמשים בייצור המזון).

מאחר ומדובר בשיקולים מורכבים ובשינוי דרך ההתנהלות אליה התרגלו חלק מהחברים, הנושא יובא לציבור, להחלטת החברים האם להשאיר המצב על כנו, או לסגור את ארוחות הצהריים בשבת.

להלן הצעת המזכירות לסגירת חדר האוכל בארוחת צהריים בשבת.

ארוחת הצהריים בשבת, תיסגר.

החברים יוכלו להצטייד  במזון ליום השבת במהלך כל השבוע כולל ארוחות יום שישי.

   ריענון בנושא הבריאות – בהמשך לרפורמת התקציבים ( מגיע לאסיפה לצורך אפשרות לשאול שאלות ולקבל הסברים ).  

בעקבות ההתארגנות המחודשת של התקציבים, הרי לפניכם פירוט והסבר לגבי 3 נושאים שבהם חל שינוי או יש לחדד ההסבר לגביהם:

א.    תרופות ללא מרשם:

     המרפאה מנועה מלהחזיק מלאי של תרופות " ללא מרשם" למעט:                             

         תרופות להורדת חום ומשככי כאבים לילדים ולמבוגרים (אקמול דקסמול, אדוויל, נורופן וכו')

         מישחות כמו בייבי פסטה, צינקוד, וזלין וכו'

         ויטמין C, ויטמיןD וברזל למיניו ועוד

1/ חבר ירכוש תרופה "ללא מרשם" באופן פרטי ובעלות מלאה, בכל מקום שיחפוץ.

     מידע, עזרה ופרטים נוספים ניתן לקבל במרפאה.

2/ במידה והתרופה קיימת בקופת חולים, ניתן להזמינה במרפאה (לא בהכרח המחיר בקופ"ח זול יותר)

3/ תרופות שבמרשם- על חשבון הקיבוץ כנהוג עד היום ( כולל המרשמים הכרוניים) .

הבהרה: המושג "תרופה ללא מרשם" מוגדרת שכזאת באופן קבוע. אין זה משנה אם רופא ממליץ או אפילו קובע במרשם שיש לקחתה.

לדוגמא: כשיש לילד או למבוגר חום, רופא ימליץ או יורה לקחת אקמול. זו עדיין מוגדרת תרופה ללא מרשם.

ב.    משקפיים

1.      ככלל, משקפים יירכשו על חשבון החבר.

2.      משקפיים לילדם עד גיל 18 על חשבון מערכת הבריאות (לא מופרט) לעדשות משקפיים בלבד.

3.      צרכים מיוחדים של חברים יזכו להתייחסות וטיפול של ועדת בריאות

ג.     החזרי חניות/נסיעות

1/ החזרים עבור כרטיסי חניה יהיו רק עבור חניות בבתי חולים ולנסיעות בריאות שאושרו מראש או שאושרו בדיעבד על פי מסמך רפואי וכנגד קבלות (נסיעת חירום למשל) .

2/ הוצאות עבור נסיעה בתחבורה ציבורית, יוחזרו עבור נסיעת בריאות שאושרה או שאושרו בדיעבד על פי מסמך רפואי וכנגד קבלות ( נסיעת חירום למשל) .

3/ מומלץ להסדיר מראש האישורים לנסיעות בריאות.

 

             הסדר הלוואה לרכישת רכב – עובדי חוץ

 

הסכם מתן הלוואה לקניית רכב

כללי :

·               הסכם זה מטרתו לבוא לעזרת עובד חוץ, המעוניין לקנות ולעשות שימוש ברכב פרטי, לטובת נסיעות למקום העבודה וממנו חזרה.

·               ההלוואה תירשם כנגד כרטיס עובד חוץ של מבקש ההלוואה, וההחזר יירשם בכרטיס.

·               בעת הזאת, האפשרות להצטרף להסכם תהיה עד 31.12.2017

·               הארכה או קיצור ההסכם, יהיו בהחלטה של צוות תיאום. יישום החלטה ומועדה יפורסמו.

 

פרטי ההסכם :

1.             עובד חוץ, המעוניין לרכוש רכב לטובת עבודתו, וכתחליף לשימוש ברכבי הקיבוץ או ההסעות, יוכל לפנות ולהגיש בקשה לקבלת הלוואה, מאת הנהלת מש"א.

2.             גובה הלוואה מכסימאלי, נכון ל- 2017,  עד 6,000 ₪.

3.             התנאים לקבלת ההלוואה הם:
3.1 יתרת זכות בתק"א.
3.2 הצגת קבלות על קניית הרכב.
3.3 אישור זכאות, על פי תנאי המשרה (תנאי העבודה\משכורת, מקום העבודה, היקף משרה) 

4.             החזר ההלוואה יתאפשר בתשלומים קבועים ואחידים, שלא יפחתו מ – 250 ₪\לחודש.

5.             ההלוואה לא תישא ריבית והצמדה, למשך שנתיים.

6.             החזר ההלוואה יהיה בדרך של קיזוז מתקציב אישי, של עובד החוץ.

7.             עובד חוץ שיקבל הלוואה וירכוש רכב פרטי, מתחייב שלא לעשות שימוש בהסעות או ברכבי הקיבוץ, לצורך עבודתו. זאת למעט לזמנים קצרים ובמקרים בהם לא ניתן להשתמש ברכב שרכש, למשל מפאת קילקול או ביצוע אחזקה וטסט.

8.             לאחר רכישת הרכב ותחילת שימוש בו, לצורכי עבודה, יקבל עובד החוץ, החזר נסיעות לפי ק"מ מדווח, על פי הנוהל בתקנון עבודת חוץ – 2014.

 

ולראיה כי הצדדים מסכימים לכל התנאים לעיל, להלן חתימתם

נחתם בתאריך ____________

 

_____________                           _____________                   _____ 
עובד חוץ                                    מנהל קהילה                         מנהל מש"א

                                   

תחילתו של הסכם זה, תחילת שימוש ברכב פרטי _____________

 

 

 

 אסיפה  יום ב 6.3.2017 שעה 20.00 מועדון לחבר

 

 סדר היום  :

            .0    שאילתות והודעות

             1.   סגירת ארוחות שבת בחדר האוכל ( בדרך לקלפי) .

             2.   הסדרים בתחום הבריאות ( הסבר בעקבות איחוד התקציבים) .

             3.   הדיסקו לאן ? ( בדרך לקלפי) .

             4.   רכב עובדי חוץ  - הסדר הלוואת רכישה.

 

                יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף