דף מספר 2259
דף מספר 2259 ה' באדר תשע"ז 3 במרץ 2017

לוטם אטינגר מציעה פרי הדר תוצרת העמק          צילום: אבשי

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.ilמופיע בעלון:
תגובות לדף