סיכום מצב עבודת חוץ 2016 - אלון מש"א

סיכום מצב עבודת חוץ 2016, באותיות ומספרים

בכל יום, יוצאים לעבודה חברי הקיבוץ, חלקם, הולך וגדל, יוצא לעבודה מחוץ לגבולות הקיבוץ. רוב החברים עובדי החוץ, עובדים במשרה מלאה, ומיעוט במשרה חלקית, הכוללת השלמת המשרה בעבודה בקיבוץ.

האתגרים של עבודת חוץ, מתחילים בהחלטה לקחת סיכון ולעבוד מחוץ לקיבוץ, נמשכים בחיפוש עבודה המותאמת ליכולות ולכישורים, דרך המשימה של איך להגיע למקום העבודה וחזרה ממנו, הצורך לספק הוכחה יום וימית למעסיק כי אתה ראוי לאמון שניתן לך בקבלתך לעבודה, בנוסף לאלו גם לדאוג לקבל את התמורה המתאימה לעבודתך, וכמובן התמדה בכל אלו והריחוק מהבית ועוד כמה עניינים, המוכרים לעובדי החוץ.

בדפים הבאים, אביא בפניכם, כלל החברים, נתונים על עבודת ועובדי החוץ, ובכמה נושאים ומובנים,

תהינו ו... אפשר גם לפרגן, לעובדי החוץ.

תיאור הפרטים

2015

2016

הערות \ שינוי

מספר עובדי חוץ

73

93

גידול של 20 חברים

תשלום תנאי עבודה
(ברוטו כולל תנאי עבודה)

8,454,000 ש"ח

10,530,000 ₪.

גידול של 2,076,000 ₪.

הכנסה נטו לבנק

6,023,000 ₪

7,162,000 ₪.

גידול של 1,139,000 ₪.

**הכנסה נטו, כולל סוציאליות

7,107,000 ₪.

8,451,000 ₪.

זכויות חופש, פנסיה, וביטוחים

בעלי רכב חברה

21

23

 

בעלי רכב פרטי

16

33

 

חברים שהכנסתם גדלה, ביחס לשנה קודמת

 

22

גידול של 190,000 ₪\שנתי

מועמדים, מתוך עובדי החוץ

 

17

 

הכנסה ממוצעת לחודש לעובד חוץ

9,650 ₪.

9,435 ₪.

 

הכנסה ממוצעת לשכיר במדינה

9,123 ₪.

9,334 ₪.

 

פדיון קרנות מעובדי חוץ

1,051,369 ₪.

815,700 ₪.

 

** סוציאליות = הפקדות מעסיק לפנסיה ופיצויים 15%

סוציאליות = תשלום מעסיק לביטוח לאומי

סוציאליות = תשלום עבור ימי חופשה

סוציאליות = צבירת זכויות בזמן אבטלה

 

עובדי חוץ במשרה מלאה __74_________ ובמשרה חלקית ___19________

מספר הנשים מקרב עובדי חוץ  __46______ ומספר הגברים __47____________


מערך הסעות, לעובדי חוץ ועוד

לעזרת עובדי החוץ, עומד מערך הסעות, מפואר. העגלונים, (נהגי ההסעות) – הוותיקים קורט וילסון, וקובי רון, עמוד התווך יונה רבי, והאיש לכל צרה ניצן (איקסי) טרידל. אלו פועלים משש בבוקר ועד חמש ולעיתים אף יותר מכך, כאשר מסיעים, בנוסף לעובדי חוץ, גם מקרי בריאות ורווחה ועוד שירותים לקהילה המגוונת בגבע.

להלן שני גרפים\תרשימים המתארים את התפלגות\פיזור מספר חברים בכל עשירון, על פי הלמ"ס.
תרשימים אלו ממחישים, את חלוקת ההכנסה בין העובדים, כלומר מי אחראי לנתונים הממוצעים, המופיע לעיל. למעשה מה היא תרומתם של כלל עובדי החוץ לנתון כמו ממוצע הכנסה לעובד.

תרשים 1, התפלגות עובדי החוץ בגבע, לפי עשירונים של הכנסה ברוטו, לשכיר.

** מדובר בכלל התשלומים ושווי הנאה = תנאי עבודה, של העובד השכיר, במקום עבודתו. (ללא פנסיה וסוציאליות)

תרשים 2, התפלגות עובדי חוץ גבע, לפי עשירונים של הכנסה נטו, לשכיר.

** ההכנסה נטו על פי הלמ"ס נחשבת לסכום הנכנס לבנק. בגבע מדובר על הסכום הנכנס לקיבוץ, הנטו לבנק בהפחתה של הוצאות המוחזרות לעובד החוץ, (נסיעה, ביגוד, טל').

** מתחת לכל גרף מופיעה טבלה המתארת את מרווח ההכנסה, לכל עשירון

גרף – 1** העמודה הימנית בגרף 1 ו-2 מייצגת אלפי ₪ ויחידות\מספר עובדים

גרף – 2תרשים פיזור עובדי חוץ, לפי גיל כרונולוגי


בשנים האחרונות, נעשים מאמצים לעודד עבודת חוץ, מסיבות של מימוש עצמי, וסיבות מערכתיות שונות. אין ספק כי פעילות זו, משתלמת בכמה אופנים ומחויבת למול המציאות התעסוקתית והשינויים התרבותיים והערכיים, אשר אינה פוסחת על גבע והקיבוצים בכלל.  אני שמח כי המאמצים נושאים פרי (טעים)יש כמובן עוד מה לשפר ולקדם ואנו עוסקים בזאת, ביום יום, ובהנהלת מש"א.
                                                על זה נאמר, כן ירבו וייצמחו

מובא כמידע לציבור, ע"י אלון קרל,מש"א

מופיע בעלון:
תגובות לדף