מכרז ממש"א - אלון קרל


מכרז לתפקיד סדרן רכב

יורם אלוני עומד לקראת סיום של קדנציה שנייה, כסדרן רכב.

התפקיד מוצא למכרז על מנת לאפשר למי שמעוניין, להציע עצמו.

כללי : אחריות לתפעול צי-הרכב העומד לשירות החברים.

באחריות סדרן הרכב:

תפעול תוכנת הסידור וקשר עם מנהלי התוכנה,

אחזקת הרכבים ותקינותם (כולל רישיונות, טסט וביטוח).

כתובת לפניות הציבור בתחום הרכב.

*   מתוקף התפקיד, סדרן הרכב הינו חבר בוועדת הרכב.

*   אופן הבחירה לתפקיד-הצבעה בקלפי.

המעוניינים/ות להציג מועמדות לתפקיד, מוזמנים לפנות לאלון קרל במש"א.

מכרז לנציגי ציבור בהנהלת קהילה.

בעקבות החלטת אסיפה, להקים מחדש את הנהלת הקהילה, להלן מכרז לנציגי ציבור.

דרושים להנהלה – 5 נציגי ציבור

על פי תקנון הנהלת קהילה מיום 15.08.03 שהתקבל באסיפת גבע וניתן לעיין בו באתר גבע.

כללי : התווית מדיניות לענפי הקהילה והועדות .

באחריות : שיפור והתייעלות בענפי הקהילה, יישום החלטות אסיפה בתחומים החברתיים והכלכליים.

חברים ותפקידם : יו"ר – מנהל הקהילה. 6 ראשי הענפים הגדולים בקהילה – מזון,  
בריאות, חינוך, רשות בנייה, כלבו,  רכב.  5 נציגי ציבור.

בחירה לתפקיד : הצבעה בקלפי!

המעוניינים/ות להציג מועמדות, מוזמנים להיות בקשר עם אלון במש"א.


מופיע בעלון:
תגובות לדף