מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

מנהלקהילה

בהמשך לפניות רבות של חברים לבדוק את מדידת החשמל, פנינו לחברת ארד דליה  המספקת לנו את מוני החשמל ואת מערכת המנייה כולה, בבקשה להגיע לקיבוץ  ולערוך בדיקה לתקינות המערכת.

החברה בדקה באופן מדגמי מוני חשמל, ממסרי תקשורת ועיבוד תכנה (ממצאי הבדיקה בהמשך פרסום זה). בנוסף על כך, נבדקו צרכנים שונים בבתי חברים, וחושבה צריכתם למול המניה.

השאלה המרכזית שנשאלה הייתה, " אף פעם לא היה לי פער כל כך גדול בין התקציב לבין הצריכה בפועל, איך קרה שעכשיו הפער כל כך גדול ? "

להלן חלק מההסבר, במודל הקודם ניתן תקציב חשמל בקוט"ש, כאשר בחורף ובקיץ ניתן תקציב גדול ובעונות המעבר תקציב קטן. כך נוצר פער קטן בין התקציב לבין הצריכה, משום שגודל התקציב הלם את הצריכה בהתאם לעונת השנה.

במודל החדש המרנו ההקצבה בקוט"ש להקצבה בש"ח, ואנו מחלקים אותה באופן שווה על פני כל חודשי השנה. לפיכך, בחורף ובקיץ הפער נדמה כגדול יותר, משום חוסר ההלימה שבין גובה התקציב לבין הצריכה על פי העונה.

להלן הנתונים:

מספר דיירים

הקצבת קוט"ש שנתית לבית אב

בהתאם למודל הקודם

הקצבת קוט"ש בחודש

עלות חודשית בש"ח בהתאם למודל החדש

1

5000

        417

        229

2

7000

        583

        320

3

9000

        750

        412

4

9000

        750

        412

5

9500

        792

        435

6

11000

        917

        504

7

11000

        917

        504

8

11000

        917

        504

 

החודשים דצמבר 2016 וינואר 2017 היו קרים מהממוצע, ועל כן חברים הפעילו אמצעי חימום וצרכו יותר חשמל. לפיכך, אם בחודשי המעבר שנמדדו (אוקטובר, נובמבר) כ 80% מהחברים צרכו בגבול התקציב ומתחת לו, הרי שבחודשים דצמבר וינואר, כ 80% מהחברים צרכו למעלה מהתקציב.

אם נבחן את רמת הצריכה בכל ארבעת החודשים שנמדדו, נמצא שבחישוב שנתי רוב החברים עומדים בתקציב החשמל ואף חוסכים. בפרסומים הבאים נציג נתונים סטטיסטיים לגבי הצריכה.

מצורפת לנוחיותכם טבלה של שיעורי צריכת החשמל של צרכנים שונים (נלקח מאתר חברת החשמל).

 טבלה

אם תרצו לחשב את צריכת החשמל בביתכם, אזי:

מוצר חשמלי עליו כתוב שהספקו הוא 1,000 וואט, בכל שעת עבודה שלו הוא צורך 1 קוט"ש.

עלות 1 קוט"ש היא 55.29 אגורות.

כך לדוגמה, אם הפעלתם רדיאטור שהספקו 1,000 וואט, למשך 10 שעות ביום, ו- 10 ימים בחודש,הרי שצרכתם 100 קוט"ש בעלות 55.29 ₪, בגין הפעלתו באותו חודש.

הטבלה נלקחה מאתר חברת החשמל בכתובת: http://www.powersaver.co.il/infopage.asp?page=219

ולסיום, סירה ובה חמישה ספנים עוגנת במרחק מה מהחוף.

עם אור ראשון, הספנים מנסים לשחרר את העוגן, אך ללא הצלחה.

הם מנסים לבד ויחד, מעל מקום העגינה ובזווית לו, ומכל רוחות השמיים,

אך עדיין ללא הצלחה.

לבסוף, חותך אחד הספנים את החבל הקשור לעוגן, והסירה מפליגה לדרכה.

לפעמים, עלינו לשחרר את העוגנים הכובלים אותנו למקומנו.

לשבת של שלום ומנוחה, דורון חורב, מנהל הקהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף