בדיקת מוני חשמל גבע
בעקבות הפרסום בדף שבוע שעבר על מוני החשמל, רצ"ב דו"ח הבדיקה שנעשתה:


 יש חשמל

ויש חשמל

מופיע בעלון:
תגובות לדף