ממש"א - אלון קרל

 

 

17.02.2017

דרושים למשרות פנויות\מתפנות

סדרן רכב

החודש מסתיימת עוד קדנציה של יורם אלוני, בתפקיד סדרן רכב.

אין חולק על המסירות והשירות הטוב הניתן על ידי יורם, ולכל פונה ודורש.

מאחר וזו ליורם קדנציה שנייה (שלישית... רביעית ...) הרי שהוחלט לפרסם מכרז ולאפשר למעוניינים בכך, להציע מועמדותם לתפקיד.

כללי : אחריות לסידור רכב, עבודה תקינה של תוכנת הסידור, כתובת לפניות ציבור, קשר עם מנהלי התוכנה.

אחריות לאחזקת הרכבים ותקינותם, כולל רישיונות, טסט וביטוח.

חבר בוועדת רכב – מתוקף תפקיד.

בחירה לתפקיד – קלפי!

נציגי ציבור להנהלת קהילה (וועדה חדשה\מחודשת, בהקמה)

דרושים להנהלה – 5 נציגי ציבור

על פי תקנון הנהלת קהילה מיום 15.08.03 שהתקבל באסיפת גבע וניתן לעיין בו, באתר גבע.

כללי : יישום והתווית מדיניות לענפי הקהילה והצריכה.

באחריות : שיפור והתייעלות בענפי הקהילה, יישום החלטות אסיפה – חברתי וכלכלי, בענפי הקהילה.

חברים ותפקידם : יו"ר – מנהל הקהילה. 6 ראשי הענפים הגדולים בקהילה – מזון, בריאות, חינוך, רשות בנייה, כלבו, רכב.  5 נציגי ציבור.

בחירה לתפקיד : קלפי!

בתהליך

ועדת קלפי

לאחר הודעתו של ציבי, על החלטתו לסיים את התפקיד, בו הוא נושא, על פי הרישומים וביחד עם רב חברי הועדה משנת 2002, ואשר ביצע אותו באופן מסודר, בהיר ודקדקני, כיאה לוועדה הממונה על יישום הדמוקרטיה וטעמה. בנוסף הודיעה שירה, כי היא מעוניינת לסיים את תפקידה בועדה.

פורסם מכרז לריכוז הועדה ונערכו פניות אישיות לחברים. כמו כן, נמצא כי הועדה לא נבחרה משנת 2002, למעט הצטרפות של חברת ועדה אחת.

למזכירות הובאה הצעה הן לריכוז הוועדה והן לאישור חבריה, הוותיקים והחדשים, כאחד. ההצעה התקבלה ותובא לקלפי, לאחר שעברה את האסיפה.

נאחל לחברי הועדה שיקבלו את אמון הציבור, ויחלו בעבודה החשובה.

הסתיים

רכז ביטחון יישובי (מוכר גם בשם רב"ש)

בהמשך לפרסום וקריאה למלא את התפקיד, עלו 4 מועמדים, כולם יפים וטובים. צוות התיאום בחן את המועמדים למול הגדרות התפקיד ודרישות שונות מטעם הרשויות הממונות על ביטחון יישובים, וקיבל החלטה להמליץ על גונן פירסטנברג, לממונה ביטחון יישובי.  המזכירות אישרה את ההמלצה!ובהצלחה!

תודה לאסף גוריון, שנשא בתפקיד בתקופה האחרונה, באומץ וגבורה, ובהתנדבות, כמובן.

ומשפט אחרון לדף זה : כדאי להיכנס לאתר גבע, מידי פעם, ולשזוף את מודעות הדרושים, הן בקיבוץ והן מחוצה לו.המודעות למשרות מחוץ לגבע, מתאימות לחברים ולבני חברים, לכל דורש. אלו הן מודעות אשר מועברות בדיוור פנימי, בין מנהלי משאבי-אנוש ולא תמיד תמצאנה באתרים נוספים, לפחות לא בשלב הראשון.

 

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף