מן העיתונות

פורסם בידיעות הקיבוץ 3.2

כתבה
שבת
מופיע בעלון:
תגובות לדף