משולחן המזכיר - יאיר קארו

 שולחןהמזכיר

משולחן המזכיר

לקראת אסיפה וקצת מעבר לכך.

בעודנו מתמודדים עם קור ינואר המכה גם במוני החשמל , ולומדים כי גם בכפר יחזקאל השכנה המונים מגיבים באופן דומה לקור, מתרחשים גם כמה אירועים מחממי לב דווקא.

תנועת אוכלוסייה :

גיא רבי וספיר רבי אליאסף הצטרפו לכוחותינו 1.2.2017. גיא מועמד ספיר שנת אורחות .

איריס ידין הרלינג וליאור הרלינג מצטרפים  לכוחותינו 1.3.2017 . איריס מועמדת ליאור תושבות לשנה לסיום סטאז ואחר כך לקליטה.

נעה חזין יצאה לשנת חופש 1.2.2017

לבאים וליוצאים ברוכים בצאתכם ברוכים בשובכם ובהצלחה.

תודות על שירות ארוך :

לציבי מלכי שעמד בראש ועדת הקלפי – שנים רבות  ולדיתה לנדאו – שבלעדיה לא היו לנו לא מסגרות לא זכוכיות ולא משקפיים, לאסף גוריון על שרותו רב השנים בקו החזית,תודה בשם כל חברי גבע על שנים רבות ומסירות לאין קץ לשירות הציבור.   בריאות ושמחת חיים להמשך.

רב" ש

גונן פירסטנברג אושר במזכירות כרכז בטחון שוטף גבע ונכנס לתפקידו  יום א' 12/2/2017

סלולר גונן  פירסטנברג 0507643139

אסיפה יום ב 13.2.2017 שעה – 20.00 במועדון לחבר.

כדאי להגיע – כי ראינו שמי שמגיע משפיע !!

סדר יום :

1/  שאילתות והודעות.

2/ פרויקט הילה  - גבע/מועצה .

3/ ועדת קלפי – בדרך לקלפי.

הסבר פרויקט הילה :

התקשרות המוא"ז עם קבוצת גבע לקידום בינוי לטובת פרויקט הילה

כללי - פרויקט הילה הוא פרויקט חינוכי , להגשה לבגרות של בני נער הנצרכים לסיוע מתוגבר .  הפרויקט מתבצע במסגרת פעילות חינוך של המועצה ובמימונה המלא .  בגבע ישנה קבוצת "הילה" המונה 45 חניכים כאשר יובל שבילי והגר בן-יוסף מדריכים וסיוע בהוראה מגיע ממרכז סקרנות.  

 המועצה מבקשת להרחיב הפרויקט ל – 70- חניכים. בדיקת שטחים מורשים לפרויקט זה – מעלה ביה"ס הישן  כאתר מועדף.

כדי לחדד הרשאות פעולה והסדרה כספית ברורה נערכה פגישה עם נציגי המועצה ומנהלת "הילה" במועצה.  חוזה משפטי הוכן לחתימה לאחר אישור אסיפת גבע.

עיקרי המהלכים עד כה. :

 בהמשך לפגישה באגף החינוך במועצה ביום 17/1/2017, ובהמשך פגישת התנעה שהתקיימה בגבע ביום 25/1/2017, יחד עם הקבלן, נציגי המועצה ונציגי גבע,

1.      גבע תחליט במסגרת הליכים פנימיים, האם לאשר הבינוי המתוכנן במבנה ביה"ס בגבע, ולשימוש במקום לטובת פרויקט הילה.

2.      למועצה נשלחה טיוטת הסכם התקשרות בין הצדדים – מוא"ז, גבע, ובו מוגדרות ההבנות שבין הצדדים באשר לדמי השכירות (4,500 ₪ בחודש לפני מע"מ),  תפישת ההפעלה, אחריות המוא"ז ואחריות גבע, וכמובן, שהמבנה הוא בבעלות גבע.

3.      ההסכם נמצא במו"מ בין הצדדים והסכמה עליו בחתימה ( לאחר אישור אסיפת גבע)  מהווה תנאי להמשך ההתנהלות מול המוא"ז לקידום הבינוי במבנה.

4.      לעניין שיפוץ המבנה, נבדקו ביטוחי הקבלן והוסכם על דרכי הגישה לשטח העבודה ועל הזזת מקבץ הפחים הסמוך למבנה המיועד לבינוי.

5.      כאשר גבע תאשר את התקדמות המתווה במסגרת זו, יועתק ציוד ההגברה מהמבנה המיועד למבנה אחר. כרגע נדונו לעניין זה מבנה הווידאו ומבנה בית גוריון.

6.      מיד עם השלמת כל האמור לעיל, תפנה גבע למועצה ותיתן אור ירוק לביצוע הבינוי.

ועדת קלפי :

ציבי מלכי סיים כהונה רבת שנים בראש הועדה.   

מכרז שהוציאה מש"א גרף התלהבות רבה ו – 0 מועמדים.

עדה רון – חברת ועדת קלפי ניאותה לעמוד בראשה הועדה והרכב הועדה מובא לאסיפה לאישור קבוצתי.

 הרכב מוצע : עדה רון – יו"ר , יונה אורן, שוש זיק, אילנה לב, יצחק גפן.

תמיד נשמח למצטרפים נוספים לפעולת הספירה הקפדנית  - המרגשת  והמאומצת.

אמנם חברים פונים ומבקשים עוד מידע ועוד כתבות ועוד הסברים ועוד דיווחים – אבל היו מספר שבועות אינטנסיביים ולשבת זו – זה יספיק.

 שחור

שבת שלום לכולם  -  וסבלנות במעלה הדרך.

יאיר קארו .

מופיע בעלון:
תגובות לדף