הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח - מש"א

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח

הנהלת מש"א המרכזת את תחום ההשכלה פותחת את ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018.

אנו מזמנים את חברות וחברי הקבוצה, המעוניינים לצאת ללימודים : מקצועיים, לתארים אקדמאים ולתארים מתקדמים בשנת הלימודים הקרובה,  תשע"ח, לפנות ולהגיש את הבקשה באופן מסודר.

על מנת שנוכל לדון ולטפל בבקשות יש להגיש את הפניה, על גבי טופס ייעודי.

את הטופס ניתן לקבל מהילה לנדאו – רכזת תחום השכלה או במשאבי אנוש.

רצוי לצרף כל מסמך הקשור לבקשת הלימודים, מאת המוסד ללימודים (פלייר, סילבוס, תוכנית הלימודים, או קישור לפרטים הרלוונטיים, באתר מוסד הלימודים וכדומה).

רצוי לקרוא את תקנון הלימודים, שאושר בשנת 2016, הנמצא באתר גבע, או לקבלו במשאבי אנוש.

כל חבר\ה היוצא\ת ללימודים יידרשו לחתום על התקנון, טרם יציאתם ללימודים.

את הבקשות ניתן להגיש: במייל להילה לנדאו beeri.hila@gmail.com,

או לתא הדואר של יעל והילה לנדאו.

 או לתא הדואר בכניסה למשרד משאבי-אנוש.

בברכת שנת לימודים פורייה ומבורכת, הילה לנדאו, בשם הנהלת מש"א

מופיע בעלון:
תגובות לדף