אסיפה 31/01/2017 - אישור תכנית משק, תכנית קהילה ורפורמה בתקציבים אישיים
תגובות לדף