כיצד נחליט - צלילה לקס

כיצד נחליט ?!

מעת לעת נדרשים אנו לקבל החלטה בנושא מורכב , המתייחס לכלל חברי הקבוצה אשר באישורו וביישומו יש השלכות ארוכות טווח על חיינו בגבע.

נושאים ממין זה היו, המעבר ללינה משפחתית, יצירת קרן חיים ובניית קרן פנסיה, הפרטות ,שינוי אורחות חיים ועוד.

דיון בנושא מסוג זה דורש הכנה של הציבור לצורך יצירת תובנה של כלל החברים בנושא הנדון , על כל היבטיו, לפני ההכרעה בקלפי.

כעת עומד בפנינו דיון והצבעה בנושא "חלופת האגודה" שעניינו בקרקע עליה אנו יושבים, (95 שנים) השימוש בה וזכויותינו לגביה.

בנושא קרקעות, המדינה היא הריבון והיא הקובעת את הכללים, המשתנים מעת לעת.

על מנת שאנו החברים, נוכל לקבל החלטה מושכלת לעת הכרעה בנושא, בעד או נגד,

ולא נושפע מאינפורמציה חלקית המתפרסמת בעלון המקומי, נדרשים מספר צעדים.

1.     הצגת הנושא (בכתובים)באופן תמציתי ושפה פשוטה. כלומר:

על מה אנחנו מצביעים.

2.יש להבהיר מדוע אנו נדרשים להחלטה כעת.

3.יש להציג באופן מפורט, מה נדרש מגבע לצורך יישום ההצעה, אם תתקבל.

4.מהם יתרונות ההצעה ומהם חסרונותיה, זה מול זה, הן בראיה עכשווית והן בראיה עתידית.

5.מהם המרכיבים בהצעה שלגביהם קיימת אי ודאות ומה משמעות אי הודאות לגבי כל אחד מאותם מרכיבים.

6.מהן הערכות להשלכות (עתידיות)בקבלת ההצעה, לגבי גבע, ומהן הערכות להשלכות (עתידיות) לאי קבלתה.

בהינתן, וכל האינפורמציה הקשורה בנושא, תהיה לנגד עינינו (בכתובים), בנוסף לשיחות עם מומחים הנערכות בעת האחרונה, נוכל לקבל החלטה מושכלת שתיצור אופציות עתידיות ולא תמנע אותן.

צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף