משולחן המזכיר - יאיר קארו2017

משולחן המזכיר

 

אישור תכניות המשק - יום ג' 31.1.2017 מועדון לחבר משעה 16.00 ואילך

שלב א: אסיפת התאגידים וועד אחזקות - 16.00 – 18.00

פתוח לחברי גבע המעוניינים לראות פרטי התקציב של הענפים

זכות הצבעה רק לחברי הנהלה כלכלית – אסיפת התאגידים

סדר יום אסיפת התאגידים :

1.      אישור תקציב – בקרה.

2.      אישור תקציב – חקלאות.

3.      אישור תקציב – מכון שקדים.

4.      אישור תקציב – ק.ג חשמל.

5.      אישור תקציב – שותפות גבע חרוב.

סדר יום וועד אחזקות:

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

2.      אישור תקציב אחזקות.

3.      אישור העברת דיבידנד לתקציב הקהילה.

4.      שונות.

שלב ב : אסיפה כללית של קבוצת גבע.  18.30 ואילך מועדון לחבר.

סדר יום אסיפת קבוצת גבע :

1.      הודעות ושאילתות.

2.      תקציב אחזקות גבע.

3.      תקציב קהילה .

4.      רפורמה בתקציב האישי .

יהודה בכר - רענן פרנס – דורון חורב - יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף