2 ציפורים - מיכה קארו

 

2 ציפורים

לרשימה "זו דעתי"  בעלון גבע האחרון:

הביטוי "נגמרה האומנה"  שנכלל בזמנו ברשימה לעלון, רצוי שתיקרא שוב ובעיון לפני מתן  תגובה, אינו מתייחס כלל לנושא הנגישות של החבר לבעלי תפקיד.

מכאן שתוכן רשימת "זו דעתי" אין עוררין עליו, אך כאמור אינו קשור לנושא, כאשר דווקא בימים אלו אף הוקצתה ע"י מנהל הקהילה, דורון, רצועת זמן מכבדת לפגישות עם החבר. בנוסף, האם כותב הרשימה מכיר ולו מקרה אחד, בו פנה חבר למזכירים אף ללא תאום ונדחה כלעומת שבא? (ולא לגרור אותי בבקשה, שנה אחורה).

"חלופה לחלופה" :

אין באפשרותי וגם לא יינתן לי למצות נושא זה על במת עלון גבע  אבל 2 דברים בכל זאת:

א. הייתי ממליץ למתנגדים לשמוע את דעתו של רשם האגודות לשעבר אורי זליגמן על הנושא. אני מניח שכיוון שלא פסלנו אותו כמישהו "מטעם", לנושא "גבע לאן"  כך יהיה פעם.

ב.  לרשימה גופא - להוציא כמה  משפטים שחלקם כלל לא היו צריכים להיכתב (לעניות דעתי) כל הנושאים / השאלות שאת מעלה בסעיפים 1-2, אין כופר בחשיבותן .

אך נשאלת שאלה עקרונית: האם נוכל לחמוק מלדון בהן בעתיד לו גם כל הנחלות היו נרכשות לפני 95 שנה והיו בידנו?

התשובה (הידועה גם לך) היא כמובן לא!  לא  נוכל לחמוק מהדיון, רק לדחותו! וכדי למנוע מהומה עתידית עקב אפשרות למעבר לקיבוץ מופרט, ניאלץ אף לבצע דיון "וירטואלי". אבל נכון, לו היו הנחלות כבר בידנו, יכולנו לדון בהן במתינות וללא לחץ זמנים  שחלקו כרוך  בעלית מחיר הנחלות כתלות בזמן .

אך מה לעשות? ניתנה לנו אורכה, קבעו לנו, (כן, קובעים לנו), לוח זמנים קצוב -"פזיזות" מוכתבת- למתן תשובה, וזאת, כדי להגיע  למצב הנ"ל  של "מתינות"  שאת וכולנו כל כך רוצים בו.

עוללות: הביטוי, "שימשך כך, לא יגעו בנו..." על מה הוא מסתמך?

1. על השינוי הקשה שנכפה עלינו כבר השנה (גם כקיבוץ שיתופי!) במיסוי לביטוח לאומי?

2. על ההתמודדות בנושא אגודות המים ומשמעותו העתידית על הקצאת המים ומחירם?

3. על  תופי הטם טם שהד קולם עולה ומתחזק בנושא מדיניות מחריפה של ממ"י לגבי קרקעות חקלאיות והפקעתן?

בברכה, מיכה  ק.

תגובות לדף