מועדת קליטה - רינת גלילי

מועדת קליטה


בימים אלה אני נכנסת לתפקיד מרכזת ועדת קליטה. בשלב זה יש ביכולתי לבצעו עד אוגוסט השנה, מעבר לכך, במידה ויתאפשר אעמיד עצמי למשאל.

משימות מרכזיות:

o       נוהל קליטה- עדכון נוהל קליטה (כיום מ- 2001) בשאיפה לאשר אותו בקלפי על מנת שנפעל בהתאם למסמך עבודה מותאםועדכני ל 2017.

o       דיור-מגישוש ראשוני עולה, שהאתגר המרכזי הינו מחסור בדיור לקליטה, עניין "טכני" שמשפיע על יכולתנו לקלוט לגבע במהירות ובאיכות הנדרשת.

o       פגישות -אפגש עם ועדת קליטה, עם ממתינים לקליטה ונקלטים שכבר בגבע ונמצאים בשלבי קליטה שונים (אורחות, מועמדות) , עם תושבים לקראת קליטה    וכמובן עם כל מי שמעוניין.

ברצוני להודות לוועדת קליטה ולזיוה בראשה- על שנים רבות של עשיה ועל פרותיה המתוקים.וכן, לחברי המזכירות על תמיכה בכניסתי לתפקיד לתקופה זו .

שבת שלום, רינת גלילי.

מופיע בעלון:
תגובות לדף