התכנסות בבית העלמין - רות ק.

 


*********************

הִתכּנסוּת בּבית העלמִין לִכבוד חג העלִייה על הגִּבעה

מנהג בן שנים רבות הונהג בגבע, לעלות אל בית העלמין, בחג העלייה. 

נקודת יציאה: אבן ראשונים. יום שישי, בשעת אחה"צ (15:45).

המנהג נבע מהרצון לכבד ולהוקיר חברים ותושבים אשר חיו, עבדו ותרמו לקבוצה כל ימי חייהם.

ובו זמנית – ללמוד ערכי היסוד של החברה בגבע, ולמסור 'צו ירושה' לדורות הבאים "מנין באנו"!

למגינת הלב, עם השנים, נתמעטה ונידלדלה עד מאד נוכחות החברים במעמד.

לאור זאת, התעורר צורך לשינוי ורענון, על מנת להביא יותר חברים להשתתף במעמד המיוחד.

בחמש השנים האחרונות - מאז חג העלייה התשעים לגבע -

קיבלה העלייה לבית העלמין, צביון שונה מהנהוג שנים רבות בגבע.

*

ההתכנסות נערכת בישיבה, בֵּינוֹת למצבות, בחלקה הדרומית, הסמוכה לשכונת 'הדרים'.

בני משפחה וחברים מעלים קווים לדמויות אשר נבחרו אותה שנה (ארבע במספר).

גם היושבים בקהל, מוזמנים לשתף ולספר אנקדוטות וזכרונות.

בחירת החברים מתבצעת על פי קטגוריות:

*ראשונים  *בני גבע  *הכשרה  *קליטה  *חללי מערכות ישראל  *ניצולי שואה

למחרת מסיבת חג העלייה, שבּת, ההתכנסות מתקיימת בין השעות  10:30-12:30

הסיבות לקביעת השבּת כמועד להתכנסות:

שבת נוחה – מבחינת הכנות, היערכות, נינוחות וזמינות החברים.

מאפשרת השתתפות בנים מחוץ לגבע, המגיעים ממילא לחג.

עם זאת, אנו מודעים לכך, כי יש חברים, אשר אינם פוקדים את בית העלמין בכלל, ובשבּת בפרט.

בחמש השנים האחרונות, מדי שנה, רבים מהחברים אשר השתתפו,  ציינו

"כמה חבל, שבאים מְתֵי מעט, לכבד המעמד. כדאי לתת פרסום רחב יותר!"

מייחלים לראות יותר חברים שותפים בהתכנסות בבית העלמין  

שבּת כ"ג בטבת תשע"ז    21.1.2017   בשעה  10:30

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף