ממש"א - אלון קרל


 13.01.2017

מדור דרושים \ מבוקש לתפקיד

1.     יו"ר ועדת ביקורת (במקום שי דנציגר). הגדרות התפקיד ניתן לראות בדף גבע הקודם או באתר, תחת דרושים בגבע.

2.     אחראי ביטחון (במקום אסף גוריון) אסף ממלא את התפקיד מזה שנתיים וכעת מבקש לסיים. תודה לאסף על פועלו בתפקיד והרגשת הביטחון שהעניק לתושבי גבע.

האחריות בתפקיד, כוללת : שמירה היקפית, מוכנות לשעת חירום, מערך כיבוי אש, מקשר עם גורמי ביטחון מחוץ לגבע. (פירוט ניתן לראות באתר גבע, דרושים בקיבוץ)

איוש תפקידים – חדש

ריכוז ועדת קליטה

בהמשך לסיום שתי קדנציות בועדת קליטה, זיוה רכט, ולאחר שקלטה רבים וטובים, לקיבוץ. ולאחר שלא הסתמן מחליפ\ה לזיוה. נערכה פנייה לרינת גלילי, להוסיף לשלל מפעלותייה גם את תפקיד מרכזת ועדת קליטה. רינת בדקה, שקלה, חקרה, וראיינה ולבסוף קיבלה החלטה לקבל על עצמה את התפקיד, בשלב זה לתקופה קצרה וכממלאת מקום.

המזכירות אישרה את המהלך וממלאת המקום. תודה לרינת על קבלת האחריות והנכונות.

אני רואה יתרון בצמצום ממלאי תפקידים וריכוז פעילויות, בעלות ממשק ברור ומובנה, תחת קורת גג אחת. 

עובדי חוץ בהוה, בעבר

מכתבים ממשרד האוצר, חברות פנסיה, קופות גמל, קרן-השתלמות

בימים אלו ולאור שינויי חקיקה והוצאת תקנות בנושאי חסכונות לטווח ארוך – פנסיה, גמל, ק.השתל', ביטוח חיים – וכן לאור סוף שנה, תקבלו מכתבים שונים בנושאים אלו. בחלקם מדובר בדוחות על הפקדות וצבירות ובחלקם מידע על הוראת שעה.

נא מכם : העבירו את המכתבים, למש"א להמשך טיפול ו\או הנחיות, לגבי המשמעויות השונות של כל אלו, המכתבים. לפעמיים אי-עשייה אינה פוטרת, אלא גורמת להפסדים.

תלושי שכר או פנסיה

עובדי חוץ, יקרים!  בבקשה תדאגו להעביר את תלושי השכר, מיד עם קבלתם, או אף לדאוג לקבלם ולהעביר למש"א או להדס שטנר. שנת 2016 הסתיימה ועדיין חסרים תלושים מחודשים מוקדמים. הדבר גורם לעיכובים שונים ואף להפסדים של זכויות חברי קיבוצים, מה שמונע מהקיבוץ וחבריו לקבל כספים המגיעים לקיבוץ, כחוק. חבל!

ולסיום סיפור ותודה

ביום חמישי בערב, עמדתי לנסוע לביתי, בסיומו של שבוע עבודה. לדאבוני הרכב סירב להניע ואף להראות סימני חיים כלשהם. המוסך כבר היה סגור, הנוגעים בדבר לא היו בנמצא להיות לעזר, מצב ביש.

עזרה ראשונה, קיבלתי מגיל לביא, שעזר להתניע את הרכב. התיקון הושלם ע"י יורם אלוני, אותו ניתן למצוא, כמעט תמיד, בעבודה, וחשוב מזה, תמיד נכון לעזור ולתקן במאור פנים, במקצועיות וניסיון וסבלנות לכול.

תודה לשניהם וכן יירבו מעשים טובים!

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף