אסיפות

אסיפה 27/8/18 - 1. הסדר מילובר- מרכז מזון 2. מיזם סולארי בבריכות הדגים 3. נוהל מזגנים-מחסנים-גינות-מכונות כביסה from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 20/8/18. מועמדות אייל לב לריכוז המשק. מועמדות בני בכרך ליו"ר דירקטוריון בקרה from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 1/8/18 לאישור דו"חות מבוקרים לשנת 2017 ע"י ברית פיקוח from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 2.7.18. אישור מועמדים למזכירות להצבעה בקלפי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 25/6/18 from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 12/6/18. שירותים בבית קברות מול סריקת מסמכים בארכיון+ עדכון תקנון השכלה from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש תמחור פנסיונרים עם מויש 3/6/18 from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 28/5/18 - נוהל הקצאת דירות from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 23/4/18. קבלת פליטים + חידוש קדנציה רענן פרנס ואלי מזרחי from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש עם יזמי הטורבינות 12/4/18 from kibbutz geva on Vimeo.

asefa20180409 from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 19/3/18. אישור מועמדות שרה מזור לניהול האופנטיק ואורטל יעקובסון לניהול הכלבו from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 12/3/18. הסדרת חניות + פתיחת הכלבו ללקוחות מבחוץ from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 19/2/18. אקונום, נציגי ציבור הנהלה כלכלית, קדנציית מנכ"ל בקרה, בחירת יו"ר דירקטוריון בקרה from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 1/2/18 תקציב קהילה ומודל המיים from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש תמחור משרות 29/1/18 from kibbutz geva on Vimeo.

asefa20180122 from kibbutz geva on Vimeo.

asefa20180115 from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 8/1/17. תוכנית משק ותקציב קהילה 2018 from kibbutz geva on Vimeo.

פגישה שלישית עם אילן מאייר בנושא מודל שיזורי ומודל משולב from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש המודל הסקנדינבי 30/11/17 - חלקי בגלל תקלה from kibbutz geva on Vimeo.

המודל הסקנדינבי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 23/10/17 . בחירת יו"ר גבע אחזקות,אישור העברה לקלפי לקבלה לחברות, הרכב ועדת פרט, נוהל מכרזים, ליהי נחשון – לימודים from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 31/8/17. קבלה למועמדות, מבקר חדש, חידוש דיון בתהליך שינוי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה על ניהול בקרה 28/8/17 from kibbutz geva on Vimeo.

23/8/17 חידוש הדיון בתהליך השינוי. אילן מאייר וצוותו מציגים מודל לחידוש התהליך from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 14/8/17 - סיכום כספי 2016 בהצגת ברית פיקוח from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 10/7/2017 בחירת מנהל מש"א ומנהלת גיל רך וועדת קלפי ורשימת לומדים from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 19/6/17. הסדרת סיום מסלול צעירים בגיל 30 ובחירת ועדות ובעלי תפקידים from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 22/5/17 from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 18/4/17 נוסח להצבעה על חלופת האגודה from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש חלופת האגודה עם דגן לוין מנכ"ל קרן קמ"ע ודגן הראל תחום קרקעות בתק"מ from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 27/3/17 הרחבת ועדת תחבורה + אמנת שירות בניין from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 6/3/17 from kibbutz geva on Vimeo.

.0 שאילתות והודעות 1. סגירת ארוחות שבת בחדר האוכל ( בדרך לקלפי) . 2. הסדרים בתחום הבריאות ( הסבר בעקבות איחוד התקציבים) . 3. הדיסקו לאן ? ( בדרך לקלפי) . 4. רכב עובדי חוץ - הסדר הלוואת רכישה.

אסיפה 13/2/17 הרחבת פרוייקט הילה + ועדת קלפי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 31/01/2017 - אישור תכנית משק, תכנית קהילה ורפורמה בתקציבים אישיים from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש חלופת האגודה עם יהודה סלומון ואלישע שפירא from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 2/1/17 from kibbutz geva on Vimeo.

הרצאה "חלופת האגודה" 8/1/17 from kibbutz geva on Vimeo.

תגובות לדף