אסיפות

המודל הסקנדינבי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 23/10/17 . בחירת יו"ר גבע אחזקות,אישור העברה לקלפי לקבלה לחברות, הרכב ועדת פרט, נוהל מכרזים, ליהי נחשון – לימודים from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 31/8/17. קבלה למועמדות, מבקר חדש, חידוש דיון בתהליך שינוי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה על ניהול בקרה 28/8/17 from kibbutz geva on Vimeo.

23/8/17 חידוש הדיון בתהליך השינוי. אילן מאייר וצוותו מציגים מודל לחידוש התהליך from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 14/8/17 - סיכום כספי 2016 בהצגת ברית פיקוח from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 10/7/2017 בחירת מנהל מש"א ומנהלת גיל רך וועדת קלפי ורשימת לומדים from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 19/6/17. הסדרת סיום מסלול צעירים בגיל 30 ובחירת ועדות ובעלי תפקידים from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 22/5/17 from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 18/4/17 נוסח להצבעה על חלופת האגודה from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש חלופת האגודה עם דגן לוין מנכ"ל קרן קמ"ע ודגן הראל תחום קרקעות בתק"מ from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 27/3/17 הרחבת ועדת תחבורה + אמנת שירות בניין from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 6/3/17 from kibbutz geva on Vimeo.

.0 שאילתות והודעות 1. סגירת ארוחות שבת בחדר האוכל ( בדרך לקלפי) . 2. הסדרים בתחום הבריאות ( הסבר בעקבות איחוד התקציבים) . 3. הדיסקו לאן ? ( בדרך לקלפי) . 4. רכב עובדי חוץ - הסדר הלוואת רכישה.

אסיפה 13/2/17 הרחבת פרוייקט הילה + ועדת קלפי from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 31/01/2017 - אישור תכנית משק, תכנית קהילה ורפורמה בתקציבים אישיים from kibbutz geva on Vimeo.

מפגש חלופת האגודה עם יהודה סלומון ואלישע שפירא from kibbutz geva on Vimeo.

אסיפה 2/1/17 from kibbutz geva on Vimeo.

הרצאה "חלופת האגודה" 8/1/17 from kibbutz geva on Vimeo.

תגובות לדף