החלטה בעניין תכנית חיסכון 50 ₪ לילדים בביטוח לאומי

החלטה בעניין תכנית חיסכון 50 ₪ לילדים בביטוח לאומי

רקע:

בתחילת 2017 ייכנס לתוקף הסדר חדש בביטוח הלאומי: "תכנית חיסכון לכל ילד". עפ"י הסדר זה הביטוח הלאומי מפקיד עבור כל ילד סך 50 ₪ לחודש עד הגיעו לגיל 18 (בבנק או בקופת גמל לפי בחירת ההורים).

בהגיעו לגיל 18 רשאי הילד למשוך את החיסכון לכל מטרה שהיא (אם כי לפי ההגדרות של הביטוח הלאומי התכלית העיקרית של החיסכון היא עבור מימון לימודים, פתיחת עסק וכיו"ב).

לפי התכנית, להורים ניתנת אפשרות, לפי בחירתם, להגדיל את ההפרשה לחיסכון ב-50 ₪ נוספים לחודש (וסה"כ 100 ₪ לחודש), אבל זאת על-חשבון קצבת הילדים מן הביטוח הלאומי, כלומר הסכום שמפרישים ההורים מעבר להפרשת הביטוח הלאומי, תקוזז מן הקצבאות שמקבלים ההורים מן הביטוח הלאומי.

על רקע זה נדרש הקיבוץ, כקיבוץ שיתופי שקצבאות הביטוח הלאומי לסוגיהן מחויבות במסירה לקיבוץ, לקבל החלטות כיצד לנהוג בכספים הנ"ל.

לפיכך הוחלט לנהוג כך:

א. לגבי השימוש בתכנית החיסכון לאחר הבשלתה:

1. הקיבוץ לא יאכוף את מסירת החיסכון ובן הקיבוץ יוכל להשתמש בה לכל מטרה שהיא מבלי שייגרעו זכויותיו מאת הקיבוץ.

2. במקרה שהילד חס וחלילה נפטר טרם פדיון החיסכון, החיסכון יעבור להורים ויתייחסו אל החיסכון כאל תגמולי שכול.

ב. לגבי אפשרות ההורים להגדיל את החיסכון :

1.     מאחר שחלקם של ההורים בחיסכון נעשה על-חשבון קצבת הילדים, ומאחר שקצבת הילדים שייכת לקיבוץ, הרי שהורה שבוחר להגדיל את ההפרשה לילדיו, גורם בכך להפחתת הקצבאות שנמסרות לקיבוץ.

2.     לפיכך הורה שבוחר להגדיל את החיסכון לילדיו, יחויב בסך 50 ₪/חודש בתקציב האישי כנגד ההפחתה מקצבת הילדים.

3.     הורה אשר בחר להגדיל את החיסכון יודיע בכתב ויפנה להנהלת חשבונות תקציב אישי (מוניקה) על הגדלת החיסכון.

ג. עזרה והתמצאות:  זה מורכב ? לא יודעים מה לעשות? לא מבינים  מה נדרש? לא       יודעים איך לבצע ?  מוניקה תשמח לסייע ולהסביר .

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף