תרבות בעמק
הקונצרט בחינם לחברי גבע

מחיר לאורחים 20 ש"ח
ילדי אורחים בחינם


מופיע בעלון:
תגובות לדף