עדכון תקצוב חשמל - דורון חורב

עדכון תקציב החשמל לחבר – על פי סעיף 6 במודל החשמל

בהמשך לפניות חברים בחודשי ההרצה שלפני הפעלת מודל החשמל, החליטה המזכירות בהחלטה מיום 27/12/2016, לערוך עדכון בתקציב החשמל לחבר.

העדכון ייכנס לתוקפו החל מתקציב ינואר 2017.

להזכיר, סעיף 6 במודל החשמל שאושר בקלפי קובע, " בתחילת כל שנה ולפי הצורך יעודכן מחדש תקציב החשמל לבית אב. עדכון אם יעשה, יאושר במזכירות ויפורסם לציבור החברים".

העדכון כאמור מטרתו:

·        לתת מענה לעניין הדודים, שבעבר לא נמנו על צריכת החשמל

·        לתת מענה לשנים ארוכות בהן לא נבחן תקציב החשמל

·        לתת מענה לעוולות בהן חשים חברים, סביב סוגיות שונות בגינן הם נאלצים לצרוך יותר חשמל

בניתוח הנתונים נמצא:

·        כ 85 חברים חצו את גיל 70 (חלקם בזוגות) והם לא תחת המודל אלא אם יבחרו בכך

·        כ 80 בתי אב (דירות) צורכים חשמל למטה מהתקציב המינימאלי כיום – 222 ₪ בחודש

·        כ 120 בתי אב (דירות) צורכים חשמל במסגרת התקציבים – כיום 222-489 ₪ בחודש

·        כ 20 בתי אב (דירות) צורכים חשמל מעל התקציב המקסימאלי כיום – 489 ₪ בחודש

למרות נתונים אלו, ואף שרוב האוכלוסייה בקיבוץ נוהגת בחשמל בחסכנות ועל פי התקציב, אנו מבקשים להגדיל את תקציב החשמל החודשי לחברים ב – 3%.

ולהלן משמעות תוספת 3% לתקציב החשמל החודשי לבית אב (דירה):

מספר נפשות

תקציב חודשי לחשמל כיום בש"ח

תקציב חודשי לחשמל בש"ח לאחר תוספת של 3% כמוצע

1

222

229

2

311

320

3

400

412

4

400

412

5

422

435

6

489

504

7

489

504

8

489

504

 

אבקש להביא שתי דוגמאות הממחישות את משמעות הפעלת המודל:

משפחה בת 4 נפשות מקבלת לתקציבה תקציב חודשי של 412 ₪ לחשמל (לאחר עדכון התקציב).

1.     המשפחה נהגה בחיסכון וצרכה חשמל בעלות 300 ₪ - היא רואה בדף המעקב המחולק כל חודש ( בצד שמאל בטבלה העליונה) עלות 300 ₪.  כלומר, היא קיבלה 412 ₪ לתקציבה והוציאה 300 ₪, על כ ןנוספו נטו לחשבונה בתקציב האישי 112 ₪ .

2.     המשפחה נהגה בבזבוז וצרכה חשמל בעלות 500 ₪ - היא רואה בדף המעקב המחולק כל חודש ( בצד שמאל בטבלההעליונה) עלות 500 ₪.כלומר, היא קיבלה 412 ₪ לתקציבה והוציאה 500 ₪, על כן נגרעו נטו מחשבונה בתקציב האישי 88 ₪ .

לפיכך, מודל החשמל בשל להפעלה והוא יופעל עבור חודש ינואר 2017, ואילך.

בברכה ולסוף שבוע נעים,

דורון חורב, מנהל קהילה

לפניות - Kehila@kvgeva.co.il או בתא הדואר בכניסה למשרדי

מופיע בעלון:
תגובות לדף