משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

גשמים וברד

גשמי ברכה ומזג אויר סוער שררו השבוע בעמק  , וחותר קייקים נועז מכפר חזקאל צולם בתחתוניו חוצה  את נהר הסידר – הוא ואדי שיזף הידוע  שדמה לאורינוקו בשיטפון.

גם את מזכירות גבע פקד ברד של נושאים שמגיעים לדיון ציבורי ולהחלטות.

1/ הפעלת מודל חשמל.

לאחר בדיקות חוזרות הועלה תקציב החשמל ב 3%  ביחס לתקציב החודשי שאושר בקלפי.

ההפעלה "על רטוב " מתחילה ב 1.1.2017  כלומר זיכוי לתקציב כל חודש וחיוב כל חודש.

בכל שאלה – תחושה של תקלה  -  אובדן הצפון -  דורון יענה במאור פנים.

לכתבה המלאה של דורון ראו בהמשך.

2/ רפורמת רישיונות הנהיגה.

  במסגרת "סגירת האומנה"  ולאחר פניית ועדת תחבורה גובש הסדר המפריט את תקציב הרישיונות.

  המזכירות קיימה שני דיונים בנושא כדי ליצור הסדר הוגן תקציבית מצד אחד ומצד שני קביעת הסדר

 ברור קל לביצוע ומעקב הכולל גם צעירים בגילאי  16.5 – 30  שטרם עשו רישיון כדי למנוע בהמשך בעיות רטרואקטיביות.

  רפורמת הרישיונות תגיע לאסיפה הקרובה.  אישורה מצריך אישור אסיפה  - אלא אם 10 חברים יבקשו להעביר הנושא לקלפי.

  להצעת הרפורמה ברישיונות ראו בהמשך המסמך המלא .

3/ מכרזי דירות.

לצורך הגברת השקיפות בנוגע לאיוש דירות המתפנות לשימוש הציבור הכינה רשות הבינוי  בסיוע דורון מתווה למכרז.

הכוונה היא שבכל עת שמתפנה דירה תתפרסם על כך הודעה מסודרת במסגרת "נוהל מכרז" שבו יופיעו כל הפרטים והמידע הנדרש

לפיו יוכל כל חבר וחברה לשקול האם ברצונם לעבור לדירה המתפנה.

הנושא יעלה לאסיפה – רשות הבינוי מבקשת אישור הפעלה לחצי שנה , כדי ללמוד בפעול ולשפר את ההצעה לאור ניסיון שיצטבר.

לאחר מכן תביא נוהל מחודש לדיון חוזר.

להצעת "נוהל מכרזים לאיוש דירות " ראו בהמשך מסמך מלא.

4/ תכנית חיסכון 50 לילד .

מדינת ישראל החליטה לקדם תכנית חיסכון לכל ילד החל מלידה.

 מועד הפעלת התכנית 1.1.2017 .

המדינה מפקידה לכל ילד 50 ₪ לחשבון שיבחרו הוריו ואם לא יבחרו לחשבון שהמדינה תבחר.

לרשות ההורים האפשרות להכפיל את החיסכון בהפקדה מצדם של 50 ₪ מול המדינה על חשבון הפחתה בסכום שהם מקבלים מביטוח לאומי.

ההצעה המוצעת כאן צופה פני עתיד ( אפשרות של יום קובע בבא היום )  ומאפשרת יצירת חסכון לכל ילד על פי נהלי המדינה על חשבון הוריו אם ירצו להכפיל.

את החיסכון. הצעה זו תוכרע באסיפה אלא אם יבקשו 10 חברים להביאה  לקלפי.

לנוסח המלא של ההצעה  - ראו בהמשך.

5/ חלופת האגודה .

אני ער לכך שכל פעם שאני כותב "חלופת האגודה " יש חברים שהביטוי מעורר בהם צמרמורת. אבל חלופת האגודה היא נושא קריטי לעתידם של הקיבוצים

ולעתידה של גבע. ולכן ביום ראשון 8.1.2017 בשעה 18.00 יערך מפגש-2 הפעם עם עו"ד רותם ליכטנשטיין המתמחה בתחום "חלופת האגודה".

רותם יגיע כדי למסור מידע מלא ומקצועי – לענות על שאלות  - וכדי שנדע את המשמעויות של החלטה מכל סוג שנקבל.

אני מזמין במיוחד צעירים שההחלטה הזו עשויה להיות קריטית לגביהם בתוך שנים ספורות להגיע , לשאול ולהבין המשמעויות.

6/ תקציב משק.

אנו בפיגור בתהליך הכנת התוכנית.

שינוי המיסוי בקיבוצים ( כולל השיתופיים )  ,  המתנה לתכנית עדכנית של בקרה ,  פיגור בהשלמת רפורמת אחיד התקציבים  , גל של שינויים והתאמות שמחייב בחינה מחודשת ולכן העיכוב.  אני מקווה שבתחילת פברואר 2017 נסיים הכנת התקציב לשנת 2017 ולמרות ששנת 2016 מסתיימת טוב מהמתוכנן 2017 מתחילה באי-ודאות בשורה של נושאים ותחייב מעקב וזהירות בהמשך.

שבת שלום ושער צהוב דרומי פתוח לרווחה.

יאיר  קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף